Tørkeråd: Køb grovfoder i stedet for at slagte dyr

Det er et økonomisk dårligt tiltag at udsætte 10 pct. af køerne på grund af manglende grovfoder efter den tørre sommer, viser ny SimHerd-analyse.


Først hvis foderprisen overstiger 3,0 kr. pr. FE skal man overveje at slagte køer i stedet for at købe grovfoder. Foto: SEGES.

Af: Jehan Ettema, Anne Braad Kudahl, Christian Børsting, Søren Østergaard, Aarhus Universitet

Efter en tør sommer overvejer nogle, om de skal nedsætte ko-antallet i en periode. Men ifølge en helt ny SimHerd-analyse er det først en økonomisk bedre beslutning at slagte 10 pct. af besætningen, hvis indkøb af grovfoder øger foderprisen til mere end 3,0 kr. pr. FE.

SimHerd-analysen tager udgangspunkt i en besætning med 200 Holstein årskøer og konventionel drift. Et scenarie med uændret ko-antal sammenlignes med et scenarie, hvori der slagtes 20 køer og ko-antallet holdes på 180 køer i en periode på 6 måneder, hvorefter ko-antallet øges igen med eget opdræt. I modellen udvælges de 20 køer blandt de lavestydende 2. kalvs- eller ældre køer. Der er desuden taget højde for, at en 10 pct.-reduktion i belægningsgraden påvirker de resterende køer positivt på ydelse (+1.5 pct.), drægtighedsrate (+0.5 pct.) og ufrivillig udsætterrisiko (-0.5 pct.).

Negativt efterslæb af færre køer

I tabellen fremgår ændringerne i økonomien i de tre år efter slagtningen. Færre indtægter i 1. og 2. kvartal skyldes primært det lavere ko-antal, men tabellen viser også et negativt efterslæb i 3. og 4. kvartal og faktisk også i år 2. Indtægter fra kvier er 54.000 kr. lavere i år 3, da antallet af kælvninger i år 1 er lavere.

Den samlede negative forskel i DB i år 1 til 5 for scenariet ’tørke-slagtning’ er 198.000 kr. I de viste beregninger er det antaget, at prisen på foder er den samme i år 1 som i de øvrige år (1,45 kr. pr. FE) for scenariet med og uden nedgang i ko-antal. I en periode efter tørken skal man dog regne med, at der mangler foder, og at foderet af den årsag er dyrere. Vores beregninger viser dog, at slagtning først er en god ide, hvis indkøbt foder koster mere end 3,0 kr. pr. FE.

Selvom det giver en forbedring af DB pr. ko på den korte bane at slagte 10 pct. af køerne og holde ko-antallet nede i 6 måneder, vil der være et negativt efterslæb af beslutningen. Det skyldes, at det koster penge at genopbygge besætningen. Scenariet, hvori ko-antallet holdes nede i kun 3 måneder, er også regnet igennem, og dette er hellere ikke interessant, da tabet som følge af at slagte køer for tidligt er det samme, mens besparelsen af foderet er det halve.

Udvikling af indtægter, udgifter og DB (x 1000 kr.) i simuleringen af scenariet ’tørke-slagtning’ i forhold til scenariet med uændret ko-antal.

Indtægter

Udgifter

 

 

Mælk

Køer

Kvier
+kalve

Status forsk.

Ialt

Foder køer

Foder ungdyr

Andet

Ialt

DB

År 1

Q1

-68

89

25

-157

-111

-33

3

-12

-42

-69

Q2

-93

-8

13

-6

-94

-40

-13

-20

-73

-21

Q3

-101

-45

-68

117

-97

-35

-10

-15

-60

-37

Q4

-29

-2

-50

38

-43

-9

9

-3

-3

-40

År 2

 

-7

4

-10

-35

-48

-16

-16

-11

-28

-20

År 3

 

6

-6

-54

36

-18

-12

-12

-4

-15

-3

Læs mere i artiklen

Tørkeslagtning: Skal jeg slagte 10 pct. af køerne når jeg ikke har foder nok?

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 23, 2018