Natur og vandmiljø

Årets naturpris går til landmand med store naturdrømme

Den største af de 2 priser blev givet til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur omkring Præstø Fed.

15. juni Fonden har for 6. år i træk uddelt 2 naturpriser på tilsammen 300.000 kr. Ivan Reedtz-Thott, Faxe, modtog den største af de 2 priser - Naturprisen på hele 200.000 kr. for at genskabe naturforholdene omkring Præstø

Startede et af landets største græsningsprojekter

Den flotte anerkendelse kommer ovenpå at Ivan Reedtz-Thott i 2020 påbegyndte et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe udstrakte dynamiske naturforhold på Præstø Fed. Dette er blandt andet sket igennem etablering af et af landets største private græsningsprojekter. 

Ivan Reedtz-Thott har søgt og fået tilskud til varig udtagning af landbrugsjord til natur fra puljen om tilskud til sammenhængende arealer i Natura2000. Det betyder, at der nu er etableret en sammenhængende indhegning på ca. 500 ha som helårsgræsses. Heraf er ca. 100 ha tidligere landbrugsarealer. Driften finansieres af tilskud fra pleje-græsordningen.

På grund af mange års opdyrkning og tilplantning har dyre- og plantelivet i området omkring Præstø Fed oplevet tilbagegang. Nu er det håbet, at den igangsatte naturforvaltning vil være med til at skabe fornyet fremgang for en række sjældne plantearter og insekter, samt et stort antal krybdyr og padder.

Billede 1

Ivan Reedtz-Thott viser rundt på sine naturarealer i forbindelse med et arrangement for naturrådgivere. Foto: Frederik Forsberg

Natur-projekt er en del af markedsføringen

Ivan Reedtz-Thott driver ved siden af sit landbrug en luksus-campingplads med feriehuse og andre faciliteter.  Han planlægger nu at formidle aktivt om naturprojekterne og naturværdierne for de mange gæster i området, og bruge det som en del af sin markedsføring.

Vil du vide mere?

Støttet af