HighCrop billedværktøj – et nyt redskab til optimering af planteavlen på økologiske bedrifter

I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift.

Ved at bruge billedkort kan planlægningsprocessen blive mere effektiv, mere engagerende, og det bliver lettere at holde fokus på de udvalgte indsatsområder. Redskabet er brugbart for både den enkelte landmand, konsulenterne og på landbrugsuddannelserne.

Bestil HighCrop billedværktøj

Se faktaark om HighCrop billedværktøj

Se video om, hvordan du kan bruge HighCrop Billedværktøj

Video Link[Video]

Videoen kan også ses på DLBR-Video her