Økologi, Planter

Afgasset gødning til økologiske bedrifter bliver bedre dokumenteret

Biogasanlæg kan nu indberette biomasser til Landbrugsstyrelsen og få dem vurderet i forhold til økologireglerne. Det giver den nødvendige sikkerhed, inden den afgassede gødning leveres til de økologiske bedrifter.

Biomasser er økologens ansvar

Problemer og usikkerhed har længe præget dokumentationen af de biomasser, der tilføres biogasanlæg, der leverer afgasset gødning til økologiske bedrifter.

Økologen har ansvar for at sikre, at biogasanlægget kun bruger biomasser, der er dækket af økologivejledningens bilag 1. Men biogasanlæggene har ofte et behov for at holde oplysninger om anvendte biomasser internt, da der er en hård konkurrence mellem biogasanlæggene på gode biomasser.

Styr på dokumentationen af afgasset gødning

Dokumentationen kan fra den 1. juni sendes til Landbrugsstyrelsen. Det betyder, at biogasanlæg, der benytter fortrolige biomasser, kan sende dokumentationen, der skal bruges af økologikontrollen, til Landbrugsstyrelsen.

Biogasanlægget får på den måde også styrelsens vurdering af, om alle de tilførte biomasser til anlægget overholder økologireglerne.

Når Landbrugsstyrelsen har sagt ok for de anvendte biomasser, kan økologer, der modtager den afgassede gødning, få besked hos styrelsen eller via biogasanlægget. Det er vigtigt, at biogasanlægget løbende indberetter til Landbrugsstyrelsen, når der kommer nye typer biomasser til anlægget. Og at den nye blanding er godkendt af styrelsen, inden den køres til økologiske bedrifter som afgasset gødning.

En god aftale med biogasanlægget

Ansvaret for den anvendte gødning ligger efter den 1. juni fortsat hos den økologiske landmand. Du skal derfor, som økologisk landmand, sørge for, at det biogasanlæg, du får sin gødning fra, tager ansvar for at de anvendte biomasser er dækket af økologivejledningens bilag 1.

Med de nye regler kan du nu kontakte biogasanlægget og henvise til den nye service fra Landbrugsstyrelsen, der gør det mere sikkert for anlægget at overholde økologireglerne.

Læs meddelelsen fra Landbrugsstyrelsen om bedre dokumentation af afgasset gødning

Karenstiden skal overholdes

Biogasanlæg der har anvendt ikke-økogodkendte biomasser, skal køre med øko-godkendte biomasser i mindst én biomasse-opholdstid (anlægsspecifikt), inden der må køres afgasset biomasse til økologiske bedrifter.

Sporbarhed på gødningsprodukter

Det forventes, at den nye EU-forordning for økologisk produktion, der træder i kraft den 1. januar 2022, vil stille krav om, at biogasanlæggene skal oplyse, hvem der har leveret de forskellige biomasser.
Den nye mulighed for fortrolig indberetning til Landbrugsstyrelsen gør systemet klar til at håndtere de kommende sporbarhedskrav.

Støttet af