Jura

De tre Workindenmark-centre samles til ét center

De tre nuværende Workindenmark-centre, der er placeret i henholdsvis København, Aarhus og Odense, samles i én landsdækkende enhed i Odense.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering omlægger arbejdet med rekruttering af udenlandsk arbejds-kraft ved at integrere opgaverne i Workindenmark. 

Ved at sammenlægge Workindenmark til ét center, bliver den samlede indsats effektiviseret og tilpasset, blandt andet ved fokus på digital service for danske arbejdsgivere frem for fysisk tilstedeværelse på job-messer i udlandet. 

Workindenmark blev etableret i 2008, og siden da har den udenlandske arbejdskraft været stigende i Dan-mark. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at danske virksomheder er blevet gode til at rekruttere specialiseret arbejdskraft i udlandet, og at mobiliteten på tværs af landegrænser er høj. 

Kilde: STAR.dk

Vil du vide mere?