Instruktion for udtagning af jordprøver

Instruktion for udtagning af jordprøver

IN 07-002
Revideret den 21. maj 2012

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter udtagning af jordprøver til landsforsøg. For N-min prøver henvises til Udtagning af N-min prøver.

Prøveudtagningstidspunkt

Jordprøver udtages på det tidspunkt, der er anført i forsøgsplanen. Hvis prøven skal udtages inden anlæg af forsøget, skal dette gøres inden udbringning af grundgødning, forsøgsgødning eller organisk gødning.

Udstyr

Jordbor
Ren spand
Pind til afskrabning af jord
Jordprøveposer (rekvireres fra AgroLab-DE, se Mærkning, emballering og forsendelse af prøver.
Labels og følgesedler
Forsøgsplan

 

Metode

 • Prøverne udtages i pløjelagets dybde (25 cm) med jordbor. Delprøverne (stikkene) udtages altid jævnt fordelt på det angivne areal. Den samlede prøvestørrelse er ca. 0,5 kg.
 • I forsøgsplanen er det angivet, på hvilket niveau (forsøgs-, led- eller parcelniveau) jordprøven bedes udtaget. Nedenfor er angivet antal stik, der skal udtages ved de forskellige niveauer:
  • En prøve på forsøgsniveau: 20-40 stik pr. prøve.
  • En prøve på ledniveau: 9-12 stik pr. parcel, der sammenblandes til én prøve pr. led.
  • En prøve på parcelniveau: 15-20 stik pr. parcel, ingen sammenblanding.
 • Delprøverne sammenblandes omhyggeligt i en spand til én prøve. Spanden skal være ren og tør, og må ikke have været anvendt til gødning el.lign. Alternativt kan spanden overtrækkes med en ren plastpose.
 • Jordprøve til standardanalyse og tekstur sendes i AgroLabs jordprøvepose.
 • Prøven mærkes og indsendes til laboratoriet i jordprøveposer efter udtagning iht. Mærkning, emballering og forsendelse af prøver.