Kvæg

Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken

Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen fra kvægformand Christian Lund. De seneste år er udviklingen gået i den forkerte retning.

En lav kodødelighed er både godt for dyrevelfærden, arbejdsglæden og besætningens økonomi. Derfor er det et område, som der er god grund til at sætte fokus på. Ikke mindst eftersom den gennemsnitlige kodødelighed er steget de seneste år, og i øjeblikket ligger på 5,6 pct. L&F Kvæg har imidlertid et mål om, at landsgennemsnittet skal ned på 3,5 pct. Og formand Christian Lund tøver ikke, når han skal svare på, hvorfor det er et af strategimålene: 

”Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden, fordi vi har pligt til at gøre alt hvad vi kan for at passe bedst muligt på de dyr, vi har i vores varetægt. Men også fordi lav dødelighed giver større arbejdsglæde for både ejer og medarbejdere. Og så er det et område, som har stor betydning for det billede vi tegner af vores erhverv udadtil. Endelig har lav kodødelighed også betydning for vores bundlinje, men det synes jeg sådan set er det mindste af det,” lyder det fra Christian Lund.

Formand for L&F Kvæg, Christian Lund

Formand for L&F Kvæg, Christian Lund: ”Lav kodødelighed har betydning for vores bundlinje, men det synes jeg sådan set er det mindste af det.” Foto: SEGES.

Har selv haft udfordringer på bedriften

Og det er ikke tomme ord fra formanden. På Christian Lunds egen bedrift i det sønderjyske, er der konstant fokus på dødeligheden. 

”Vi har da haft udfordringer og har været over de 3,5 pct. Men med konstant fokus på egne data, og god sparring med dyrlægen, er vi kommet ned på ca. 3 pct. Men det er en løbende proces, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre,” lyder det fra formanden. Han understreger, at det er vigtigt, at man tør tage snakken – ikke kun på bedriften, men også med kolleger, hvis kodødeligheden udfordrer. 

”Det er et følsomt emne, men vi skal tale om det og lære af hinanden,” så vi løfter sammen, opfordrer Christian Lund. 

Udviklingen i kodødelighed de seneste fem år

Udviklingen i kodødelighed de seneste fem år (12 måneders rullende gennemsnit). Kilde: SEGES

En fjerdedel af malkekvægsbesætningerne ligger på 3,1 eller mindre

Ser man nærmere på statistikken, er der store udsving mellem bedrifterne. Halvdelen af alle landets malkekvægsbesætninger ligger med en kodødelighed på 4,9 pct. eller derunder, mens den dårligste fjerdedel ligger på 6,8 pct. og derover. 

Det er altså flertallet af bedrifterne, som skal rykke noget, hvis vi skal nå de 3,5 pct. Den bedste fjerdedel af bedrifterne ligger på 3,1 pct. eller mindre. Det kan med andre ord godt lade sig gøre. 

Hvordan ser tallet ud på din bedrift i forhold til besætninger, der ligner din? Det kan du se i DMS under Nøgletalstjek > Produktionstal > Sundhed > dødelighed.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr 8, 2020.

 

Vil du vide mere?