Få en RISE analyse af din bedrift

Økologi, Fjerkræ, Kvæg, Planter, Svin

Bæredygtighed: RISE kan analysere din bedrift

En RISE-analyse af bæredygtigheden på en økologisk bedrift medfører en rapport og en hand-lingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld råderet over.

RISE er navnet på en bæredygtighedsanalyse, der giver dig et overblik over din økologiske bedrifts bæredyg-tighedsstatus. Det har før været en svær opgave, men RISE kan synliggøre, hvor bedriften er bæredygtig, og hvor der kan optimeres samt udvikles inden for 10 temaer. Bl.a. økonomi, næringsstoffer samt energi og klima. 

Et tjek med RISE kan også give dine forskellige samarbejdspartnere en større indsigt i bedriften.

Sådan forløber et bæredygtighedstjek med RISE:

  • Landmanden laver aftale med en bæredygtighedskonsulent om at få et bæredygtighedstjek.
  • Landmanden giver bæredygtighedskonsulenten fuldmagt til at hente data om bedriften fra NaturErhverv.*
  • Bæredygtighedstjek hos landmanden i 3-4 timer.
  • 2-4 uger efter samtalen holdes møde i 2 timer. Landmanden får en bæredygtighedsrapport, resultaterne diskuteres og der udarbejdes en handlingsplan i dialog mellem landmanden og bæredygtighedskonsulenten.

* De databaser, der typisk hentes data fra, hvis der gives tilladelse er: Mark-online, CHR registret, Sprøjtejornal, driftsregnskab, gødningsregnskab og Ø90. Herudover indhentes de øvrige informationer via spørgsmål stillet af den certificerede RISE konsulent.

RISE er et program, der måler bæredygtigheden for 50 indikatorer fordelt på 10 temaer ud fra landmandens svar på en række spørgsmål. Resultatet af RISE-analysen tegnes ind i et 10-kantet 'spindelvæv' med en rød streg. Jo tættere stregen er på spindelvævets yderkant, jo mere bæredygtig er bedriften.

Læs mere om, hvordan du kan bruge analysen og hvilke indikatorer, der måles på i vores folder: RISE Response-Inducing Sustainability Evaluation

Vil du vide mere?