Planter

Samson møde om typegodkendelse af påhængskøretøjer

Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder på en længere frist.

Den 13. november 2019 blev konsekvensen af implementeringen af nye EU-regler om påhængskøretøjer beskrevet i denne artikel "Nye regler for påhængsvogne og påhængsredskaber fra 1. september 2020". Efterfølgende er der holdt flere møder, bl.a. med Dansk Agroindustris medlemmer, for at klarlægge påvirkningen af maskinbranchen, men også af slutbrugerne som landbruget og maskinstationer.

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, SEGES deltager desuden i en følgegruppe ved Færdselsstyren, hvor de berørte brancher kan give input. Udover Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, SEGES og Dansk Maskinhandlerforening deltager bl.a. en række aktører fra autobranchen og virksomheder, der vil være teknisk tjeneste – altså kontrollerende instans i det ny setup.

Status er, at det er et meget stort problem, at der kun er ca. 8 måneder fra Færdselsstyrelsens udmelding om fremgangsmåde, og til hele setuppet skal være gennemført. Færdselsstyrelsen ønsker fremadrettet, at alle påhængskøretøjer skal typegodkendes efter TMR (Tractor Mother Regulation). TMR er et EU-krav, men tidsfristen 1. september 2020 er ikke en nødvendighed.

TMR tillader stadig national godkendelse af små serier. Og mange af de maskiner, der produceres i Danmark, er kundespecifikke maskiner – altså ikke en omfattende serieproduktion. Derfor vil Færdselsstyrelsens tilgang være meget omkostningstung, og kan true de 4.300 arbejdspladser maskinproducenterne repræsenterer, samt de 4,14 mia. værdien er opgjort til.

Branchefællesskabet om Færdsel til møde med Kristian Pihl Lorentzen hos Samson.

Branchefællesskabet om Færdsel til møde med Kristian Pihl Lorentzen hos Samson.

Møde ved Samson med Kristian Pihl Lorentzen

På et møde med Kristian Pihl Lorentzen hos Samson Agro 24. januar 2020 deltog repræsentanter fra Branchefællesskabet om Færdsel, samt repræsentanter fra Samson og GØMA.

Det blev fastslået, at Færdselsstyrelsens plan med fælles ikrafttrædelsestidspunkt for tre forordninger, hvor den ene forordning er TMR (167/2013) om traktorer og påhængskøretøjer, ikke er betinget af en ”EU-fastsat-dato”.

Der er ikke en skarp deadline for påhængskøretøjet i TMR, som for de andre forordninger. Kristian Pihl Lorentzens umiddelbare holdning er, at det vil være formålstjenligt at udskyde indfasning af TMR for påhængskøretøjer. Det vil give Færdselsstyrelsen tid til at evaluere, om den valgte fremgangsmåde skal gentænkes. Og vi i de landbrugsrelaterede brancher sagde samstemmende, at vi meget gerne giver input til en god løsning.

Hvad kan jeg som landmand forvente

Til anden melding må vi forvente, at de bugserede vogne og påhængsredskaber, vi skal købe fra 1. september 2020, skal overholde TMR. Der arbejdes på en opblødning.

Emneord

Vil du vide mere?