Planter

Varsling og registrering i raps

Hold øje med registreringer af skadevoldere i raps.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 60 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, da der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Ugentlige kommentarer

Vis alle

Vil du vide mere?