Tre elever skaber Danmarks reneste mælk

Det er grundighed og entusiasme og ikke 20 års erfaring, der kendetegner den ene modtager af kvalitetsmestertitlen.

 


Kvalitetsmestre 2016: Mathias Jakobsen, Rasmus Jensen, Bente Vestergaard, Malte Falkenberg og Ole Kristensen, Lihmegård ved Spøttrup vest for Skive.
 

De er unge, de er entusiastiske, og de elsker køer. Og så får de hele æren for, at Lihmegård ved Spøttrup i Salling modtager titlen som Kvalitetsmester 2016.

”Det er ikke mig, der skal gratuleres. De er de tre, der sidder derovre. Det er dem, der malker, og det er dem, der skal have hele æren.”

Sådan lyder det fra gårdejer Ole Kristensen, mens han peger på bedriftens tre elever, 20-årige Malte Falkenberg, 18-årige Mathias Jakobsen og 19-årige Rasmus Jensen. De sidder bænket ved formiddagskaffen, klar til at sætte de hjemmebagte boller og den lune kage til livs. Og de smiler. De går nemlig op i mælkekvalitet. Og i dag får de beviset for, at de er gode til det.

”Jeg kan godt sige dig, hvis celletallet kommer over 100.000, så er der krisestemning mellem dem. De går simpelthen sådan op i, at det bare skal være i orden,” fortæller Ole Kristensen med et smil.

Og mælkekvaliteten er mere end i orden på Lihmegård. Det geometriske celletal for 2016 endte på 88.000, kimtallet på 3.000.

”Den laveste celletalsmåling, vi har haft, var på 42.000,” informerer Rasmus.

Og hvis Rasmus siger sådan, så er der ingen tvivl, lyder det fra de andre. Rasmus har styr på detaljerne omkring bedriftens 240 køer.

Malker tre gange

På Lihmegård malkes der kl. 05, kl. 13 og kl. 21. Ole Kristensen tøver lidt på spørgsmålet om, hvor længe de har malket tre gange.

”Siden 8. juni 2015,” kommer det prompte fra Rasmus og Mathias.

Ole smiler og fortæller, at det lige så meget var eleverne som ham, der var opsat på at malke tre gange. Den ekstra malkning har givet 1.300 kg mælk mere pr. ko. Da de fik sand i sengebåsene i 2013 hævede det ydelsen 1.000 kg, og den ligger nu på knap 13.000 kg.

Malkningen foregår i en 2x10 Deaval malkestald med fast exit. Der er altid to mand på malkningen for at sikre maks. en times ventetid på opsamlingspladsen. Oles bidrag er primært at samle køer til morgenmalkningen seks dage om ugen. Selve malkningen varetages altid af en af eleverne.

Bruger separatmalker

Ole Kristensen forklarer den gode mælkekvalitet med primært to forhold. Den ene er elevernes grundighed og kendskabet til køerne.

”Hvis der er en ko, der går ned i mælk eller opfører sig anderledes, end den plejer, så opdager de det med det samme. Så CMT-tester vi den, og hvis den har over 200.000 i celler på en kirtel, så malker vi den fra med denne her,” fortæller Ole og hiver en malkespand med en separatmalker frem.

De er alle overbeviste om, at separatmalkeren er den anden årsag til den gode mælkekvalitet.

Rasmus, Malthe og Mathias fortæller, at der altid er ca. seks-otte køer, der får malket en eller flere kirtler fra med separatmalkeren, og i løbet af to-tre uger er køernes celletal lavt igen.

Bedriftens medicinforbrug er lavt. I laktationen behandles udelukkende køer med feber.

”Hvis de skal behandles, så skal det være i goldperioden,” mener Ole.

Når køerne separeres fra til goldning, bliver de malket de følgende morgener. Ved sidste malkning bliver køer med forhøjet celletal behandlet med Orbernin og resten forsegles. 

Generelt er det kendetegnende for arbejdet på Lihmegård, at de ikke sparer på mandskabet på bekostning af optimal management.

”Når vi har rådgivning, får vi altid at vide, at vi er en halv mand for meget. Men vi får også at vide, at det nok godt kan betale sig,” siger Ole med et smil, der afslører, at det heller ikke er et forhold, han har i sinde at ændre.

Kvalitetsmester

I 2016 opfyldte to kvalitetsmestre de tre krav:

  • Ingen celletalsmålinger over 150.000
  • Ingen kimtalsmålinger over 5.000
  • Ingen antibiotikauheld.  

 

Celletallets top 10 i 2016

Hvis man udelukkende ser på det geometriske tank­-­ c­elletal, gjorde disse 10 bedrifter det bedst i 2016.

Svend Sørensen, Haderup 48.789
Marcel Jacobs, Nibe 61.566
Brian Jeppesen, Møldrup 64.095
Niels Jørgen & Niels Kristian Jørgensen, Brovst 71.669
Erik Sørensen, Fårvang (ny) 76.727
Lindegaard Dairy Aps, Årre (ny) 77.387
Jens Ramsgaard Munk, Vodskov (ny) 77.974
Lorenz Bohsen Frisk, Bredebro 80.515
Morten Mejlvang, Brønderslev (ny) 82.153
Narayanananda Universal Yoga Trust DK, Odder 82.193
  

 

Læs også

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2017.