Infografik

Planter, Natur og vandmiljø

Så er de tre nye løsninger på Landmand.dk klar

Der er nu tre nye visninger klar på Landmand.dk. Det er visning af overlap mellem §3 udpegninger og dine marker, visning af dine godkendte målrettede efterafgrøder og en visning, der angiver, om dine marker ligger indenfor 1 km af prosulfocarb følsomme afgrøder.

Nyhed

07. juli 2020

 Opdateret 14. juli 2020

Der er nu tre nye visning på Landmand.dk. Både landmænd og konsulenter vil have adgang hertil. 

Se om dine marker overlapper §3 arealer?

Der er nu en visning på Landmand.dk, hvor du som landmand kan se, hvor dine marker overlapper de vejledende §3 udpegninger. Derudover er der en tabel, der på markniveau angiver, hvor mange hektar dette overlap er på.

§3 registrerede naturtyper

Se placeringen af frivillige målrettede efterafgrøder

I lighed med de forrige år vil du på Landmand.dk kunne se placeringen af tilmeldte OG godkendte frivillige målrettede efterafgrøder. Derudover vil der være to tabeller. Den ene vil i oversigtsform vise dine arealer pr. kystvandopland, der viser en beregning af eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder. Den anden tabel viser på markniveau om den enkelte mark er tilmeldt frivillige målrettede eller ej, og om marken er tilmeldt med efterafgrøder, tidligt sået vintersæd eller andet alternativ.

Målrettede efterafgrøder

Prosulfocarb følsomme afgrøder

I lighed med tidligere år kan du på Landmand.dk se, om du har marker beliggende inden for 1 kilometer inden for en afgrøde, der er følsom overfor prosulfocarb og som der derfor skal tages hensyn til ved anvendelse af netop dette middel.

Prosulfocarb-følsomme naboarealer

Vil du vide mere?