Planter

Forsøgsarbejde: Ønskesorter af vårbyg til supplerende sortsforsøg 2022

Alle vårbygsorter afprøves ca. 10 steder i landet. Supplerende forsøg med et udvalg af sorter kan bestilles hos SEGES.

I 2022 udbydes som sædvanligt supplerende forsøg med et udvalg af sorterne i landsforsøgene. Der udbydes én plan med sort som faktor og svampebehandling efter behov. Prisen er 3.500 kr. pr. forsøg og det inkluderer udsendelse af udsæd, oprettelse af forsøgsplan i NFTS, kvalitetssikring, revidering af forsøget og publicering af resultaterne på SortInfo.

For at tage størst muligt hensyn til jeres ønsker om, hvilke sorter der skal indgå i de supplerende sortsforsøg, beder vi om, at i selv udpeger de mest interessante sorter af vårbyg. Sorterne bedes angivet i prioriteret rækkefølge på skemaet: Prioritering af vårbygsorter til forsøg 2022. 

Skemaet skal være SEGES Plante- og MiljøInnovation i hænde hurtigst muligt og senest den 14. januar 2022. Skemaet sendes til Leif Hagelskjær på leif@seges.dk. 

Når vi har modtaget ønskerne, vil vi sammensætte forsøgsplanen og sende den ud ca. 20. januar 2022. Herefter er der mulighed for at bestille forsøget, med frist til den 28. januar.

Der bliver ikke mulighed for senere bestilling eller efterbestillinger.
Det er desværre nødvendigt med så tidlige frister, da det ellers ikke er muligt at fremskaffe og ekspedere udsæden, så den kan være klar til normal såtid.

Vil du vide mere?