Herobillede: kvagstald_hero

Kvæg, Fjerkræ, Grise, Heste, Øvrige dyr

Bliv censor i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps

Der er nu mulighed for at ansøge om at blive censor ved Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps på Københavns eller Aarhus Universitet . Ansøgningsrunden er åben fra den 22. september til 31. oktober 2023.

Censorkorpset dækker følgende uddannelser:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin (KU og AU (Fra 2024))
  • Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab (KU)
  • Kandidatuddannelsen i Animal Science (Engelsksproget) (KU)
  • Master in Companion Animal Clinical Science (Engelsksproget) (KU)
  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Dyrevidenskab (AU (Fra 2024))

På hjemmesiden er der oplysninger om censorkorpsets fagområder samt krav til censor. Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding angående beskikkelse inden årets udgang. Beskikkelsesperioden er fra 1. januar 2024 til den 31. december 2027.  

Ansøg i perioden fra den 22. september til og med 31. oktober 2023 på hjemmesiden censorvet-husdyr.dk