Hvilke virkemidler passer til landskabet?

På en gård ved Gedved er der netop bygget en intelligent bufferzone. PÅ ejendomme er der også lokaliteter, som egner sig til et minivådområde et matricevådområde.

Landmand Martin Mogensen ved Gedved har fået bygget en intelligent bufferzone. Hør, hvad der fik ham til at vælge virkemidlet.