Kvæg

Ny løsning til fodring af goldkøer i DMS, samt ændret tyggetid

Erfaringer med fasefodring i danske malkekvægsbesætninger, har vist, at der er et stort potentiale i fasefodring af goldkøer. NorFor er derfor opdateret med nye normer der bedre understøtter fasefodring af goldkøer.

I DMS skal der vælges fodringsprincip for goldkøer. Enten vælges fasefodring med to grupper (Goldkøer, far off og Goldkøer, close up) af goldkøer eller der vælges én goldkogruppe. 

DMS

I nedenstående tabel er standardparametrene til goldkøer vist, afhængig af det valgte fodringsprincip for goldkøer.

Goldkøer, fasefodring Én goldkogruppe
Far off Close up
Min Max Min Max Min Max
Energibalance, % 100 101 125 135 100 101
Råprotein, g/kg TS 120 130 120
AAT i foder / NEL i foder, g/MJ 12,0
PBV, g/kg TS 0 0 0
Vombelastning 0,60 0,60 0,60
Stivelse, g/kg TS 50 150
CAB, meq/kg TS 0 -150 -75
Fylde, FV 0,95 * max 0,95 * max 0,95 * max

Goldkøer, fasefodring

Ved valg af fodringsprincippet Goldkøer, fasefodring er fodernormerne i NorFor tilpasset køernes behov og anbefalingerne for energi, protein, stivelse mv. i de to meget forskellige grupper.

Far off – første 4-5 uger af goldperioden

Energibalance
Energinormen er hævet til ca. 60 MJ for stor race og ca. 44 MJ til Jerseykøer svarende til en energikoncentration på ca. 5,0 MJ/kg tørstof. Energibalancen er som tidligere mellem 100 til 101 pct. af energibehovet% og maksimumsgrænse på 101%

PBV
Minimumsgrænsen for PBV er sænket til 0 g/kg tørstof.

Råprotein
Til at supplere PBV-grænsen er der sat en minimumsgrænse for råprotein på 120 g/kg tørstof. Råprotein er med som standard når der oprettes en ny foderplan.

Fedtsyrer
Minimumsgrænsen for fedtsyrer er sænket til 0 g/kg tørstof.

Stivelse
For at understøtte af goldkøer i far off gruppen fodres ketogent er der sat en maksimumsgrænse for stivelse på 50 g/kg tørstof. 

Fylde i alt
For at sikre den rette energikoncentration og at goldkøerne udnytter der foderoptagelseskapacitet er minimumsgrænsen for fyldeværdi sat til 95% af den maksimale fylde.

Close up – sidste 2-3 uger af goldperioden

Energibalance
Energibehovet er hævet til 65-66 MJ for stor race og 48-49 MJ for race. Samtidig er grænserne for energibalancen er hævet til minimum 125% og maksimum 135% for at sikre en høj foderstyrke i close up gruppen. Energioptagelsen ender derfor samlet på 82-89 MJ for stor race og 61-66 MJ for Jerseynormen er hævet til ca. 60 MJ for stor race og ca. 44 MJ til Jerseykøer. Svarende til en energikoncentration på 6,4 til 6,8 MJ/kg tørstof. 

PBV
Minimumsgrænsen for PBV er som hidtil på 10 g/kg tørstof.

Råprotein
Til at supplere PBV-grænsen er der sat en minimumsgrænse for råprotein på 130 g/kg tørstof. Råprotein er med som standard når der oprettes en ny foderplan.

AAT i foder / NEL i foder
For at sikre tilstrækkelig forsyning med AAT i close up gruppen er sat en minimumsgrænse på 12 g AAT/NEL

Fedtsyrer
Minimumsgrænsen for fedtsyrer er sænket til 0 g/kg tørstof.

Stivelse
For at understøtte af goldkøer i close up gruppen fodres glykogent og er tilvænnet det højere stivelsesniveau i de malkende køers foderration, er der sat en minimumsgrænse for stivelse på 150 g/kg tørstof. 

CAB
Ved fodring med høj foderstyrke i close up gruppen kan der opleves øget forekomst af mælkefeber. Forsuring af goldkøer i close up gruppen er et effektivt redskab til at forebygge mælkefeber og sikre god ædelyst helt frem til kælvning. Normen for CAB i close up gruppen er derfor sat til -150 til -75 meq/kg tørstof. 

Fylde i alt
For at sikre den rette energikoncentration og at goldkøerne udnytter der foderoptagelseskapacitet er minimumsgrænsen for fyldeværdi sat til 95% af den maksimale fylde.

Én goldkogruppe

Er der i besætningen ikke mulighed for at opdele goldkøerne i to grupper eller der er et ønske om at fodre restriktivt gennem hele goldperioden vælges fodringsprincippet én goldkogruppe, hvor normen for energi er tilpasset til dette fodringsprincip.

Øvrige ændringer til DMS/NorFor

Tyggetid

Minimumsgrænsen for tyggetid er ændret fra 32 til 28 minutter pr. kg tørstof for stor race og for Jersey fra 30 til 26 minutter pr. kg tørstof

Resultater fra foderkontroller i 2019, for stor race konventionelle med traditionelt malkesystem, viser at 75% af bedrifterne har en tyggetid over 28,6 min pr. kg tørstof. Samtidig ligger over 50 % af de danske besætninger under NorFors minimumsanbefaling på 32 min pr. kg tørstof.

Derudover viser resultater fra foderkontrollerne for konventionelle bedrifter med stor race i 2019, at der er en faldende tyggetid pr. kg tørstof ved stigende ydelse. Derimod er den totale tyggetid mere kontant. I denne opgørelse indgår både AMS og traditionel malkning.

  < 10.000 10.000-10.500 10.500-11.000 11.000-11.500 11.500-12.000  12.000-12.500 12.500-13.000 > 13.000
Tyggetid, min pr. kg TS  33,4 32,0 31,3 30,6 30,6 30,1 29,1 28,5
Tyggetid i alt, min  741 742 733 731 743 755 734 744

Klimaparametre

Klimaparametre der kan tilvælges i foderplan og foderkontrol er forenklet  og det er nu muligt at vælge klimaaftryk fra; kulstof i jord, foderdyrkning, dyr, gødningslager + udbringning enten et gylle system eller et system med 60% dybstrøelse og 40% gylle. Samt det samlede bidrag opgjort pr. dyr eller pr. kg EKM og pr. kg tilvækst.

Foderplan og Foderkontrol

Klima Enhed
- Metan (g/dag) g/dag
- Metan (MJ/dag) MJ/dag
- Metan (MJ/kg EKM) MJ/kg EKM
- Metan (% af bruttoenergi) %
- Klimaaftryk kulstof i jord (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk foderdyrkning (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk dyr (metan) (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk gylle, gødningslager + udbringning (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk dybstrø (60%) gødningslager + udbringning (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk dyr+foder+jord+gylle (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk dyr+foder+jord+gylle pr. kg EKM (CO2-ækv.) g/kg EKM
- Klimaaftryk dyr+foder+jord+dybstrø (60%) (CO2-ækv.) kg/dag
- Klimaaftryk dyr+foder+jord+dybstrø (60%) pr. kg EKM (CO2-ækv.) g/kg EKM
- Arealbehov m2/dag
- Arealbehov pr. kg TS m2/kg TS
- Arealbehov pr. kg EKM m2/kg EKM

Vil du vide mere?