Vejledning til prøveudtagning i KMP-fuldfoder

Omhyggelig og standardiseret prøveudtagning er helt afgørende for, at analyser af foderblandinger kan anvendes til kontrol af fodringen og udviklingen af fodringen over tid i den enkelte besætning.

Beskrivelsen herunder anvendes om skabelon, men må tilpasses forholdende i den enkelte besætning. Kontakt Niels B. Kristensen for diskussion af særlige forhold omkring udtagning af prøver (nbk@seges.dk – tlf. 3051 3108). 

DET BØR TILSTRÆBES, AT UDTAGNING AF FODERPRØVE FORETAGES PÅ DAGEN FOR OPSTART AF YDELSESKONTROLLEN 

Se denne artikel i pdf-format 

Udstyr
Følgende materiale udleveres til besætningen ved opstart af KMP-fuldfoder:

  • 60-liters murerbalje
  • Underlag til skrivebordsstol
  • Metalfejebakke
  • Forregistrerede prøveposer med prøvekoder udsendes for et halvt til et helt år ad gangen.

Foderprøven udtages direkte fra foderblanderen i forbindelse med udfodring. Det tilstræbes at udtage prøven ca. midtvejs under aflæsning. UNDGÅ at udtage prøve af det første eller sidste foder, der læsses af fra blanderen. 

Prøven af foderblandingen udtages direkte til 60-liters murerbalje, før køerne får adgang til foderet. 

Foderprøven stilles uden for køernes rækkevidde indtil videre neddeling.   Foder, der ligger over øverste kant på baljen, fjernes inden neddeling (der er fare for afblanding af foder, der ligger over kanten, fordi en del af blandingen kan være rullet af). 

 

 

 

 

 

Prøven neddeles ved kegle-neddeling på underlag til skrivebordsstol (eller anden ren flade) for at undgå forurening fra gulv.   Omhyggelig prøveneddeling er vigtig for analyseresultaternes pålidelighed.

 

 

 

Prøven blandes, og der opbygges en kegle ved, at materialet føres fra yderkant til midten af den kegle, der opbygges. Der cirkuleres om keglen. Keglen klappes flad som en ”pandekage”.

 

 

Den udklappede ”pandekage” deles i 4 lige store stykker.

 

 

 

 

 

 

For hver deling gemmes en diagonal – dvs. 2 pandekagestykker smides væk, og 2 pandekagestykker beholdes. 

Når startpunktet udgøres af en 60-L murerbalje fyldt til kanten, vil det typisk kræve 4 delinger at nå til den ønskede prøvestørrelse.   Hver omgang fører til en halvering af prøven – IKKE en 4-deling.

 

Luften klemmes ud af posen, og posen lukkes.

   
     

 Se eksempel på prøveudtagning og prøveneddeling på KMP-fuldfoder videoen

Prøveposer er forsynet med fortrykt prøvenummer på label, der sidder indvendigt i posen.  

Eksempel på prøvekode for foderblanding (nummeret består altid af 8 cifre): 21519999 

Følgende oplysninger skal følge prøven: 

CHR-nummer  
HOLD KUN for besætninger, der er tilmeldt med flere hold malkende køer. Brug samme holdnavn hver gang
Udtagningsdato  

 

BESKRIVELSE AF PRØVEN Sæt et kryds
TMR malkekøer Fuldfoder, der ikke suppleres med kraftfoder  
PMR malkekøer Grundration, der suppleres med kraftfoder  
Goldration TMR  
Goldration PMR (også hvis rationen suppleres med halm)  
Foderrest TMR malkekøer  
Foderrest PMR malkekøer     
Fuldfoder til slagtekalve  
Fuldfoder til kvier  

Sendes prøven ikke umiddelbart efter udtagning, kan prøven gemmes i fryseren. 

Prøven og den medfølgende rekvisitionsseddel videregives til RYK-assistenten, som sørger for forsendelsen af prøven til laboratoriet.  

Alternativt sendes prøven til:

Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium
Agro Food Park 14A
8200 Aarhus N 

Prøvekit mv. genbestilles ved at skrive til kmp-fuldfoder@seges.dk