Planter

Registreringsnet uge 17: Angreb af skadegørere i vintersæd og raps

Der er bygrust og skoldplet i flere vinterbygmarker. Flere steder er der gulrust og meldug i modtagelige triticalesorter. Hvede og rug er overvejende sunde. I 2 marker er fundet gulrust i hvede (Drachmann, Sheriff).

Det kølige vejr med megen nattefrost og flere steder tørt vejr har nedsat væksthastigheden.

Angreb af bladsvampe i korn bedømmes på hele planten indtil vækststadie 32 (2 knæ udviklet). Fra vækststadie 32 bedømmes angrebet på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrået. De vejledende bekæmpelsestærskler er også fastsat ud fra denne bedømmelsesmetode.

Vinterbyg

I tabel 1 ses de gennemsnitlige vækststadier i vinterbyg i de senere år.

Tabel 1. De gennemsnitlige vækststadier i vinterbyg i de senere år.

Ugenr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17 31 30 30 31 29 32 31 30
18 31 31 25 34 31 31 32 32 37 32
19 35 35 28 38 35 35 36 36 43 38
20 43 41 31 47 42 48 45 46 48 46
21 53 50 42 55 49 58 56 61 59 52
22 61 62 50 63 59 66 66 66 68 63
23 66 67 58 70 64 72 71 74 69 68

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Der er fundet skoldplet i knap 60 procent af observationerne og bygrust i ca. 40 procent af observationerne. Mest skoldplet er fundet i Neptun. Mest bygrust er fundet i KWS Kosmos, KWS Meridian og KWS Higgins.

Meldug er mindre udbredt, men mest er fundet i Comeback og KWS Patriot.

Evt. svampebekæmpelse i vinterbyg er tidligst aktuel i vækststadie 32 (2 knæ udviklet). I den ekstrem bygrustmodtagelige sort KWS Kosmos (modtagelighedsgruppe 4) anbefales bekæmpelse af bygrust dog fra vækststadie 30 ved over 10 procent angrebne planter. Der er udløst bekæmpelse af bygrust flere steder i KWS Kosmos. I modtagelige sorter er bekæmpelse af skoldplet aktuel fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør optalt fra vækststadium 31. Vær især opmærksom på evt. skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Er der både meget bygrust og meget skoldplet vælges Proline Xpert eller Prosaro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 30 (begyndende strækning), mens enkelte marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

Bygrust og meldug i KWS Meridian fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Foto 1. Bygrust og meldug i KWS Meridian fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Gule blade og fysiologiske bladpletter i vinterbyg ses flere steder. Fotograferet 26. april 2021 af Susanne Sindberg, Tystofte

Foto 2. Gule blade og fysiologiske bladpletter i vinterbyg ses flere steder. Fotograferet 26. april 2021 af Susanne Sindberg, Tystofte.

Vinterhvede

I tabel 2 ses de gennemsnitlige vækststadier i hvede i de senere år.

Tabel 2. De gennemsnitlige vækststadier i hvede i de senere år.

Ugenr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17 30 30 30 30 30 31 31 31
18 29 30 25 31 31 30 31 30 32 32
19 31 31 28 32 32 31 32 31 33 32
20 33 33 30 35 33 34 34 32 35 35
21 37 35 33 37 35 38 38 40 39 38
22 45 44 37 46 38 48 47 53 46 43
23 56 50 45 55 41 62 58 66 55 55
24 65 58 55 65 51 68 64 71 65 61
25 69 63 62 70 58 71 69 75 70 68

Der er ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er 23. april meldt om gulrust i to tilfælde nemlig i Drachmann på Ærø og i Sheriff ved Horbelev på Falster. 

Der er ikke fundet brunrust.

Der er kun fundet meldug på en enkelt lokalitet ved Sejet ved Horsens i flere sorter og mest i Chevignon og KWS Extase, hvor der er udløst en bekæmpelse. Der er også fundet svage angreb i Sheriff på en anden lokalitet.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter fra vækststadie 30 (begyndende strækning af hovedskud) ved over 10 procent angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,15 l Talius. Fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) anbefales bredspektede løsninger dvs. Prosaro, Proline Xpert, Folicur Xpert eller Orius Max. Der kan evt. tilsættes 0,1 l Talius, hvis der er behov for en ekstra god effekt mod meldug.
Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), og næsten alle marker er i vækststadie 30 eller 31.

Triticale

I triticale er pt. kun foretaget registreringer i 9 marker. Der er fundet gulrust i Cappricia på 2 ud af 9 lokaliteter, og der er udløst bekæmpelse. Angrebene i sorten er fundet ved Sejet ved Horsens (100 procent angrebne planter) og ved Nr. Åby (5 procent angrebne planter). I Neogen er kun foretaget 1 registrering, og her er fundet gulrust (1 procent angrebne planter) ved Randers. Evt. gulrustbekæmpelse er aktuel fra vækststadie 30. Bekæmpelse anbefales i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller ved angreb i området.Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,25-0,3 l Orius Max.

Der er også udløst meldugbekæmpelse i to marker med Probus (50-100 procent angrebne planter) og i en enkelt mark med Cappricia (90 procent angrebne planter). Meldug bekæmpes i vækststadie 31-40 i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter. 

Det gennemsnitlige vækststadie er 31 (1 knæ udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).

Rug

Der er ikke fundet meldug eller brunrust. Skoldplet er mest udbredt. Evt. bekæmpelse af skoldplet er tidligst aktuel fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) og efter nedbør.

Det gennemsnitlige vækststadie er 32 (2 knæ udviklet). De fleste marker er i vækststadie 31 eller 32. 

I rug foretages færre registreringer.

Skoldplet i rug fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Foto 3. Skoldplet i rug fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Lidt skoldplet på de nedre blade før vækststadie 32 (2 knæ udviklet) tillægges ikke betydning.

Lys bladplet

8. registrering er foretaget. Der er fundet angreb af lys bladplet i de fleste marker, men dækningsprocenterne er meget lave i de fleste af markerne (0,01-3,0 procent dækning). Der er dog fundet mere udbredte angreb i 7 af de 28 marker. Der er fundet 15 procent dækning i en mark med Artemis og 10 procent dækning i en mark med sorten Architect. Der er fundet 5 procent dækning i en mark med SY Iowa, Dariot, DK Exclaim, DK Exception og RGT Jakuzzi.

Svampen trives bedst under fugtige forhold, og 16°C er optimum.

Ved afsluttet strækning anbefales bekæmpelse ved 20 procent angrebne planter. Når behovet for bekæmpelse vurderes, skal dækningsprocenterne også inddrages. På nuværende sene tidspunkt vurderes det, at der skal være over 5 procent dækning for at udløse en bekæmpelse.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur Xpert eller 0,4-0,5 l Prosaro (tilladt, hvis der samtidig er angreb af andre svampe).

Er der meget lys bladplet i marken, kan der ved svampebekæmpelse under blomstring vælges løsninger, som yderligere har effekt mod lys bladplet.

Dette var sidste registrering af lys bladplet. Vi takker for indberetningerne.

Lys bladplet på nedre blade i SY Iowa fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Foto 4. Lys bladplet på nedre blade i SY Iowa fotograferet 26. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Bladribbesnudebiller

8. tømning af gule fangbakker er foretaget. Fangsterne er fra den forløbne uge.

Der er fundet bladribbesnudebiller på 14 af 31 lokaliteter (1-104 biller pr. fangbakke), og kun i to tilfælde over bekæmpelsestærsklen. På den ene lokalitet ved Sorø er der også tidligere fundet mange bladribbesnudebiller, og i den forløbne uge er fundet 104 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. På en lokalitet i Nordjylland er fundet 38 bladribbesnudebiller pr. fangbakke i den forløbne uge.
Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men bekæmpelsestærsklen er ikke sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres ca. 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før bladribbesnudebillerne lægger æg. I meget varmt vejr sker æglægning tidligere end efter 10 dage.

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.

Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse.

Dette var sidste registrering af bladribbesnudebiller. Vi takker for indberetningerne.

Vil du vide mere?

Støttet af