Natur og vandmiljø, Planter

Udpegning af drikkevandsressourcer i høring

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring. Herunder finder du links til materialet og andre nyttige steder at finde information om drikkevandsressourcer.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udpeger områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Høringsmaterialet indeholder også en liste med de boringer med tilhørende BNBO, der er sløjfede ifølge udtræk fra Jupiter 21. november 2022. Du kan derfor selv tjekke på MiljøGIS om du stadig er berørt af BNBO eller om den er blevet slettet. Du finder en guide til brug af MiljøGIS under punkt 1 i vores beslutningsstøtteguide: Beslutningsstøtte til forløbet omkring grundvandsbeskyttelse i BNBO og indsatsplan.

Er du i tvivl, om dine marker overlapper med BNBO, kan du selv tjekke ved at slå dine marker op på landmand.dk under Grundvand og BNBO.

Drikkevandsressourcer

Vil du vide mere?

Støttet af