Instruktion for opgørelse af spild i forsøg

Instruktion for opgørelse af spild i forsøg

IN 06-004
Revideret den 25. juni 2007

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter opgørelse af spild i forsøg.

Generelt

  • For at få det bedst mulige grundlag til at vurdere forsøgsresultaterne, skal man straks efter høst bedømme spildet i de enkelte parceller.

Opgørelse af spild

  • Ved bedømmelse af spild pr. ha kan man benytte følgende tilnærmede omregning:
3 bygaks på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
60 bygkerner på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
80 havrekerner på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
60 hvedekerner på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
90 rugkerner på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
27 småaks vinterspelt på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
35 småaks vårspelt på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
42 småaks emmer på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
9 ærtefrø/Lupin på 1/4 m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
33 kerner pr. m2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
1 majskolbe pr. 10 m 2 svarer til ca. 1 hkg pr. ha
 

Der er regnet med følgende kornvægt (TKV): Byg 42, havre 31, hvede 42, rug 28, vinterspelt 45, vårspelt 36, emmer 30, ærter 280, majs 300. For raps- og frøafgrøder kan spildet opgøres efter vejledningen om opgørelse af skader i landbrugsafgrøder.

Bedømmelsen foretages udenfor halmstrengen. Hvis der er er meget dryssespild i halmstrengen, forårsaget af forkert indstilling af mejetærskeren indberettes dette som notat i PC-Markforsøg.

Ved optælling af spildte aks eller kerner bruges følgende formel for optælling på 1/4 m2 (0,5 x 0,5 m) i hver parcel:

Hkg kerne pr. ha

=

kerner pr. ¼ m2 x 4 x TKV

10.000

Indberetning

Ved indberetning af forsøgsresultaterne angives i PC-Markforsøg beregnet spild i hkg pr. ha for de enkelte parceller sammen med evt. oplysninger om modenhed og høsttidspunkt, som kan være af betydning ved vurdering af forsøgsresultatet.

Det fremgår ikke af alle forsøgsplaner, at der skal indberettes spild, men hvis der i et forsøg konstateres stort spild eller store forskelle i spild imellem parcellerne, skal spild alligevel indberettes (opret selv måleparametren i PC-Markforsøg).

Høstudbytte

Spild må ikke tillægges det høstede udbytte. SEGES lægger heller ikke spildet til udbyttet, men bruger det til at karakterisere sorterne og vurdere forsøgenes sikkerhed.