Jura

Covid-19: SIRI har problemer med at overholde servicemålene

Sagsbehandlingstiden hos SIRI er længere end normalt grundet Covid-19 situationen.

Covid-19 situationen har medført en delvis nedlukning af SIRI, som nu har et stort antal sager under behandling. Dette giver SIRI problemer med at overholde de servicemål, som er fastsat inden for en lang række sagsområder, og som angiver, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse om opholds- og arbejdstilladelse. Servicemålene varierer fra 1 til 3 måneder afhængig af sagstypen. 

SIRI arbejder på at afgøre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hurtigst muligt, men oplyser, at man som ansøger, praktikvært eller arbejdsgiver i øjeblikket må forvente en længere sagsbehandlingstid. SIRI kan ikke oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er i konkrete sager, men gør opmærksom på, at udfordringerne især vedrører ansøgninger indgivet efter følgende ordninger: 

  • Beløbsordningen
  • Praktikantordningen
  • Fodermester/driftsleder
  • Særlige individuelle kvalifikationer
  • Positivlisten (for højtkvalificerede)
  • Start-up Denmark
  • Greencard forlængelser
  • Ophold i Grønland og på Færøerne
  • Medfølgende familie til ovenstående ordninger
  • Familiesammenføring efter EU-reglerne til danske statsborgere

Kilde: Nyidanmark

Vil du vide mere?