Kvæg

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i februar 2021 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.

Fremgangen for de enkelte racer har haft kan ses i hhv., kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2019 og 2020

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 6,2 -2,5 -2,8 5,5 2,9 4,7 3,8 4,1
Highland Cattle 0,4 -0,9 1,0 -2,4 1,2 0,7 1,5 0,1
Dexter 1,0 1,0 0,1 0,1 1,6 1,2 -1,6 -0,2
Aberdeen Angus 4,1 0,2 -3,6 6,4 5,7 3,3 1,3 8,9
Hereford 1,0 -1,8 1,8 -0,3 0,7 -0,2 -0,2 0,3
Piemontese 4,0 -0,7 0,6 1,0 1,5 3,4 -1,6 1,4
Blonde d'Aquitaine 2,4 -2,5 -0,2 0,8 1,5 1,2 3,1 0,7
Korthorn 1,0 0,4 -0,8 -1,3 0,0 1,9 0,3 0,5
Charolais 7,9 -7,1 -0,7 6,9 5,4 4,5 3,4 8,9
Limousine 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 1,3 0,6 0,9
Dansk Blåkvæg 1,1 1,2 -0,1 2,5 -0,6 -1,0 -0,8 -0,8

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på lang sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2014 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2014-2020

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1,2 -0,1 -0,4 0,7 0,2 0,8 1,0 0,8
Highland Cattle 1,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 1,3 0,5
Dexter 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,2 0,5 1,0
Aberdeen Angus 1,4 0,0 -0,2 1,2 1,2 1,0 0,7 1,5
Hereford 1,8 -0,8 0,3 1,3 0,9 1,1 1,0 1,6
Piemontese 0,7 0,4 0,3 -0,3 -0,2 0,8 -0,3 -0,4
Blonde d'Aquitaine 0,4 -0,6 0,2 0,0 0,2 0,3 0,4 -0,0
Korthorn 0,6 0,3 0,3 -0,3 0,3 0,2 0,8 0,7
Charolais 1,1 -0,4 0,0 0,7 0,5 0,7 0,4 0,9
Limousine 1,0 0,0 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 1,1
Dansk Blåkvæg 1,0 -0,1 0,4 1,1 -0,7 -0,3 0,3 -0,2

Vil du vide mere?