Planter

Registreringsnet uge 12: Angreb af skadegørere i raps

Angrebene af lys bladplet er svage, og kun i enkelte marker ses mere udbredte angreb. Der er næsten ingen bladribbesnudebiller i fangbakkerne.

Lys bladplet i vinterraps

3. registrering er foretaget. Der er fundet angreb af lys bladplet i 12 af 35 undersøgte marker (0,1-75 procent angrebne planter), men dækningsprocenterne er meget lave i næsten alle marker (0,05-4 procent dækning). Der er dog fundet to marker på Fyn med 10 procent dækning i sorterne Architect og SY Iowa.

Svampen trives bedst under fugtige forhold, og 16°C er optimum. De lave temperaturer i de seneste uger har givet en længere inkubationstid for svampen (tiden fra smitte til nye angreb ses), og angrebene har derfor kun bredt sig langsomt.

Bekæmpelse anbefales fra vækststadium 31 (begyndende strækning) ved nyvækst og ved 5 procent angrebne planter. I marker med behov kan det blive fra denne eller den kommende uge afhængig af markens udvikling. Ved afsluttet strækning er bekæmpelsestærsklen 20 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur Xpert eller 0,4-0,5 l Prosaro (tilladt, hvis der samtidig er angreb af andre svampe). 

Bladribbesnudebiller i gule fangbakker

3. tømning af gule fangbakker er foretaget. Fangsterne er fra den forløbne uge. 

Der er fortsat ikke fundet bladribbesnudebiller i nogen af de 36 vinterrapsmarker med fangbakker dog er der en enkelt bladribbesnudebille i en enkelt fangbakke. De manglende fangster er ikke uventet i betragtning af det fortsat kølige vejr i den forløbne uge.

Bladribbesnudebillen er det tidligste skadedyr i rapsen, og tidspunktet for fremkomsten er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men bekæmpelsestærsklen er ikke sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.
Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse. 

Hvis der samtidig er behov for bekæmpelse af glimmerbøsser, skal der anvendes en blanding af to midler, da pyrethroider (excl. Mavrik) ikke har effekt mod glimmerbøsser grundet resistensudvikling hos glimmerbøsser mod pyrethroider. Mod glimmerbøsser anbefales kun Avaunt 150 EC og Mavrik. 

Se registreringer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af