Logbog for økologiske grise

Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen


Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen

Medicinering
Al anvendelse af veterinær medicin, anvendelse af ormemidler, anvendelse af vaccine og serum skal skrives i logbogen med følgende registrering:
 • Hvilke dyr, der er behandlet, identifikation
 • Dato for indledning og afslutning af behandlingen
 • Tilbageholdelsestid (inkl. den forlængede tilbageholdelsestid)
 • Det anvendte lægemiddel
 • Årsag til behandling
 • Dosering og behandlingsmåde
 • Hvem der har udført behandlingen
 • Navn og adresse på leverandør af præparatet

Skema til registrering (logbog) findes som bilag i Plantedirektoratets Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Syge dyr
Det skal noteres i logbogen, når syge dyr tages ind og sættes i sygesti. Følgende oplysninger skal fremgå af logbogen:

 • Ind- og udgangsdato
 • Dyrets entydige nummer, så det senere kan findes igen
 • Årsag til at dyret tages ind

Dyr på græs
Årsagen til, at dyr, der normalt holdes på græs i sommerperioden, tages på stald i en kortere periode.

Avlsdyr
Indkøb af avlsdyr i besætningen.

Foder
Ved anvendelse af omlægningsfoder skal der løbende ajourføres en foderplan, hvor andelen af ikke økologisk foder fremgår.