Planter

Titus WSB - dispensationsansøgningen forventes afvist

Ansøgningen om anvendelse af Titus WSB på dispensation vil med stor sandsynlighed blive afvist af Miljøstyrelsen på grund af uacceptabel risiko for udvaskning.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en analyse fra GEUS af udvaskningsdata fra 2002 – 2012 vurderet, at den ansøgte anvendelse af Titus WSB kan udgøre en uacceptabel risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter til grundvand under danske forhold. Der kan således ikke vises sikker anvendelse ift. miljøet. Miljøstyrelsen ikke er færdig med at vurdere midlet med hensyn til de øvrige områder for anvendelsen. Miljøstyrelsen vil træffe endelig afgørelse i dispensationssagen efter den 2. juni, når der foreligger høringssvar vedr. miljøpåvirkningerne, men det forventes ikke, at Titus WSB bliver godkendt på dispensation til brug i 2020.

Mulighederne for bekæmpelse af ukrudt er allerede beskrevet artiklen Ukrudt i kartofler, hvor der link til løsningsforslag.

Da Titus ikke forventes at kunne godkendes til anvendelse i 2020, kan strategien indeholde:

  • Proman anvendt i stadie 09, hvor de første kartoffelspirer netop skyder frem. Med undtagelse af læggekartoflerne, bør der forud være nedvisnet tidligt fremspiret ukrudt med glyphosat.
  • Mod tokimbladet ukrudt som spirer frem efter kartoflernes fremspiring kan anvendes en splitsprøjtning med 2 x 0,25 l Fenix pr. ha. Denne løsning kan ikke anvendes i læggekartofler.
  • Hvor der fortsat er mulighed for anvendelse af jordmidler forud for kartoflernes fremspiring, må dosis af Fenix, Novitron, Centium og Proman ligge lidt til den sikre side, når der ikke er mulighed for at anvende Titus.
  • Mekanisk rensning.

Vil du vide mere?