Værd at vide om erhvervsmæssig kørsel for landmænd

Der er mange faldgruber, når man som landmand skal køre mellem flere ejendomme, idet ikke al kørsel mellem ejendomme kan anses for at være erhvervsmæssig kørsel.

Kørsel mellem hjem og arbejde
Når du kører mellem dine ejendomme, tænker du vel næppe over, at der kan være tale om kørsel mellem hjem og arbejde, som medfører, at udgiften til kørslen kun kan opgøres efter reglerne om befordringsfradrag.

Der er tale om kørsel mellem hjem og arbejde, når det vigtigste formål for kørslen er at fragte dig fra den ejendom, du bor på, hen til din anden ejendom, hvis du f.eks. skal tilse bedriften eller snakke med din fodermester. Her gælder reglerne om befordringsfradrag.

 

Befordringsfradraget kan i 2016 fratrækkes med disse satser:

Transport pr. dag 

Fradrag pr. km pr. dag for 2016

0-24 km

0 kr. (intet fradrag)

25-120 km

1,99 kr.

Over 120 km

1,00 kr. (1,99 kr. i udkantskommuner)

 

Der er tale om et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, så den skattemæssige besparelse er ca. 30 %.

Hvis du har en bil, du anser for at være rent erhvervsmæssigt anvendt, og bilen derfor ligger i virksomhedsordningen, vil kørsel som i eksemplerne ovenfor medføre, at du skal beskattes af fri bil. Det mindste beløb, du kan blive beskattet af, er 40.000 kr., da fri bil som minimum beregnes som 25 % af 160.000 kr., også selv om bilen er meget mindre værd. Hvis bilen er på gule plader, har kørsel, der anses for at være kørsel mellem hjem og arbejde, også konsekvens for dit momsfradrag. Det vil kunne medføre, at den moms, du afløftede ved købet, genopkræves.

Erhvervsmæssig kørsel
Erhvervsmæssig kørsel kan deles op i kørsel efter reglerne i ligningsloven og kørsel efter reglerne i statsskatteloven.

Når vi snakker om kørsel efter ligningslovens regler er din kørsel erhvervsmæssig, hvis du ejer mere end to ejendomme, og du kører mellem ejendommene, også selvom du kører for at besigtige ejendommene.

   

Kørsel mellem ejendom B og C vil altid være erhvervsmæssig uanset formålet med kørslen. Kørsel mellem ejendom A og B og ejendom A og C vil enten være erhvervsmæssig kørsel eller kørsel mellem hjem og arbejde.

Hvis du køber en ny ejendom, vil kørslen til den nye ejendom også være erhvervsmæssig de første 60 dage, hvor du kører til ejendommen, selvom du kun kører for at transportere dig selv.

Kørsel efter reglerne i statsskatteloven er erhvervsmæssig, hvis din funktion er at transportere materialer, foder og lignende mellem ejendommene. Her er hovedformålet med kørslen nemlig ikke at transportere dig selv.

Fradrag af afskrivninger og udgifter
Uanset om kørslen er erhvervsmæssig efter det ene eller det andet regelsæt, kan du få fradrag for den andel af bilens afskrivning og de driftsudgifter på bilen, der kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel. Fradraget tages i den personlige indkomst og medfører derfor en skattebesparelse på op til ca. 56 % afhængig af, om du betaler topskat.

Særligt om gulpladebiler
Hvis du har en gulpladebil af nyere dato, er det SKAT, der skal bevise, at du kører privat i bilen. Det vil sige, at SKAT skal stoppe dig, mens du kører i bilen. Har SKAT taget dig i at køre privat i bilen bare én gang, har de afkræftet formodningen om, at du kun bruger bilen erhvervsmæssigt – ikke kun i nuet, men i hele din ejertid, og det kan blive en dyr fornøjelse.

Praksis indenfor området viser, at der ikke skal ret meget til, førend SKAT har løftet bevisbyrden, så der er grund til at være forsigtig.

Søg rådgivning
Hvis du er i tvivl om skatten på din kørsel, bør du tale med din skattekonsulent. Især hvis du har en gulpladebil, der ligger i virksomhedsordningen, og dit kørselsmønster indebærer, at du nogle gange kører for kun at besigtige ejendomme.

Det er under alle omstændigheder bedre, at du og din skattekonsulent sammen aftaler at henføre en del af din kørsel til privat, end at SKAT påviser privat kørsel. Du står langt bedre, hvis du har selvangivet privat kørsel, end hvis du ikke har, da kravene til SKATs begrundelse er større, når de tilsidesætter et selvangivet skøn.