Planter

Registreringsnet uge 14: Angreb af skadegørere i raps

Der er mere udbredte angreb af lys bladplet i 6 af 31 marker. Der er kun fundet mange bladribbesnudebiller i fangbakkerne i 2 af 32 marker.

Lys bladplet

5. registrering er foretaget. Der er fundet angreb af lys bladplet i 18 af 31 undersøgte marker (0,01-75 procent angrebne planter), men dækningsprocenterne er meget lave i næsten alle marker (0,01-2,0 procent dækning). Der er dog fundet 15 procent dækning i en mark med sorten Dariot og 10 procent dækning i en mark med Architect. Der er fundet 4-5 procent dækning i fire marker med SY Iowa (to marker) og Artemis (to marker). Architect er meget modtagelig, mens de øvrige nævnte sorter ligger i gruppen middel modtagelig.

Svampen trives bedst under fugtige forhold, og 16°C er optimum. Lave temperaturer giver en længere inkubationstid for svampen (tiden fra smitte til nye angreb ses) og dermed en langsommere opformering.

Bekæmpelse anbefales ved 5 procent angrebne planter og ved afsluttet strækning ved 20 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur Xpert eller 0,4-0,5 l Prosaro (tilladt, hvis der samtidig er angreb af andre svampe).

Fangster af bladribbesnudebiller i fangbakker

5. tømning af gule fangbakker er foretaget. Fangsterne er fra den forløbne uge.

Det varme vejr i den forløbne uge omkring den 30.-31. marts har fået bladribbesnudebillerne på vingerne. Der er fundet bladribbesnudebiller på 11 af 32 lokaliteter, men kun på to lokaliteter (Sorø og Stevns) over bekæmpelsestærsklen. Her er fundet 54 hhv. 82 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Se fotos fra Sorø nedenfor. 

Bladribbesnudebillen er det tidligste skadedyr i rapsen, og tidspunktet for fremkomsten er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.

Bekæmpelse anbefales ved 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke, men bekæmpelsestærsklen er ikke sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb. Årsagen hertil er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres ca. 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før bladribbesnudebillerne lægger æg. I meget varmt vejr sker æglægning tidligere end efter 10 dage.
Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales kun, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.

Godkendte pyrethroider (excl. Mavrik) anbefales til bekæmpelse. 

Hvis der samtidig er behov for bekæmpelse af glimmerbøsser, skal der anvendes en blanding af to midler, da pyrethroider (excl. Mavrik) ikke har effekt mod glimmerbøsser grundet resistensudvikling hos glimmerbøsser mod pyrethroider. Mod glimmerbøsser anbefales kun Avaunt 150 EC og Mavrik.

Fangbakke med bladribbesnudebiller og glimmerbøsser

Foto 1. Fangbakke med bladribbesnudebiller og glimmerbøsser fra lokaliteten Sorø i registreringsnettet. Fotograferet 6. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Seks bladribbesnudebiller og 1 glimmerbøsse

Foto 2. Seks bladribbesnudebiller og 1 glimmerbøsse lagt til tørre efter fangst i gul fangbakke. Bemærk at bladribbesnudebiller har en hvid plet på ryggen og rødgule fødder. Fotograferet 6. april 2021 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Vil du vide mere?

Støttet af