Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2015

Deltidslandmænd 

Oprettet: 25-06-2008

Økonomi, regnskab og skat- med speciel fokus på deltidslandmænd

Her finder du link til faglige informationer inden for økonomi, regnskab og skat med speciel interesse for deltidslandmænd.


Regnskab

Økonomi: Ø90 vinder over Excel - Ø90 er betydeligt mere effektivt til produktion af små regnskaber end Excel og giver en langt mindre fejlmargin. Det viser et tidsstudie foretaget i Heden & Fjorden.

Små skatteregnskaber i Ø90 
Håndtering af små skatteregnskaber og indirekte opgørelser i Ø90 – sådan kommer du i gang.

Skat
Er din ejendom vurderet rigtigt?
Videncentret for Landbrug oplever i stigende grad, at SKAT vurderer mindre landbrugsejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, som beboelsesejendomme. Det kan have en lang række negative skattemæssige konsekvenser for dig som ejer.

 

Driver du hobbylandbrug?
De fleste deltidslandmænd vil sikkert svare klart nej til ovenstående spørgsmål.

Oversigt over domme med deltidsbrug i 1988-2010 (pdf)

Syn og skøn i skattesager behøver ikke at koste dyrt
09.11.2007 Syn og skøn vil ofte være relevant i sager, hvor skattemyndighederne har nægtet fradrag for underskud. Skatteankenævnene imødekommer i høj grad skatteydernes ønske om syn og skøn.

Advokathjælp i skattesager om deltidslandbrug
10.10.2007 Landscentret i Skejby har for nylig ansat advokat Jane K. Bille, der vil kunne yde bistand i forbindelse med udmeldelse af syn og skøn.

Skattesag om hestehold vundet
03.07.2007 Landscentret har i samarbejde med et lokalt landbocenter ført en sag for Landsskatteretten. Sagen drejer sig om et ægtepar, der driver en mindre landbrugsejendom med planteavl, ammekøer og udlejning af hestebokse.

Skattemæssige konsekvenser af at blive bortdømt som erhvervsdrivende landmand
14.06.2007 Konsekvenserne af at få bedømt sit deltidslandbrug som erhvervsmæssigt og som ikke-erhvervsmæssigt fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende.

Fører skattevæsenet mange sager mod deltidslandmænd?
14.06.2007 Gennem de seneste par år har rygtet ville vide, at skattevæsenet har rejst i stakkevis af skattesager mod deltidslandmænd, fordi de har underskud.

Hvornår er et deltidslandbrug et hobbylandbrug?
02.12.2003 En deltidslandmand driver sit landbrug på 10 ha med planteavl og kødkvæg. Han og hans hustru har gode lønindtægter. For femte år i træk giver landbruget underskud. Har denne deltidslandmand noget at frygte fra skattemyndighedernes side?

Her finder du alle afgørelser: Søgning i landbrugsinfo på Deltidslandbrug og underskud
Alle afgørelser.

Sidst bekræftet: 15-12-2010 Oprettet: 25-06-2008 Revideret: 25-06-2008

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Dorte Marcussen

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Ledelse for bæredygtighed
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den øk...
24.01.20
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed”
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialog...
19.12.19
De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Væk...
19.12.19
Muligheder inden for dele- og cirkulærøkonomi, herunder potentialer og udfordringer
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde...
19.12.19
Erfaringer, anbefalinger og potentialer i samt kapitalisering af bæredygtige initiativer
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfa...
19.12.19