Oprettet: 27-07-2015

Handlingsplan

Se trumfkort.

Referatskabelon.

For at fastholde alle medspilleres fokus på udvalgte fokusområder og dermed skabe den ønskede forandring, er udarbejdelse af en handlingsplan et effektivt værktøj.

En god handlingsplan beskriver dels målet for en given indsats inden for et bestemt fokusområde dels de tiltag, der fører til de ønskede mål. Handlingsplaner er altid skriftlige og udførlige og beskriver minutiøst tiltag og mål, der skal være tidsbestemte, målbare og realistiske.

Sammenhængen mellem tiltag og mål i en handlingsplan bør altid fremgå logisk og ligetil, så det er nemt at nå de opstillede mål, hvis tiltagene følges. Handlingsplanens problemstillinger og mål må derfor ikke være komplekse og uoverskuelige, men skal beskrives meget enkelt.

Således bør en handlingsplan ikke have som mål at hæve dækningsbidraget pr. årsko, men skal i stedet fokusere på den vigtigste forudsætning for, at dækningsbidraget kan stige. Målet kan derfor f.eks. være et fald i antallet af tilfælde af yverbetændelse hos førstekalvs køerne. 

Hvis der er mulighed for det, er det meget effektivt at indarbejde Quick Winns i handlingsplanen. Det er tiltag, der erfaringsmæssigt hurtigt skaber resultater og målbar effekt, og Quick Winns øger derfor den gensidige tillid og skaber motivation for yderligere handling.

Vælg din egen form
Handlingsplanens form er ikke afgørende, og rådgiver / projektleder vælger frit den skabelon, hvor den givne handlingsplan passer ind.

Er handlingsplanen forholdsvis kort med få aktionspunkter, kan planen sagtens skrives ind i et almindeligt referat. Er handlingsplanen derimod omfattende med mange punkter, eller ønsker medspillerne øget fokus på handlingsplanen, kan det anbefales, at et skema i A4 størrelse benyttes.

Helt korte besøgsnotater kan desuden bruges som meget korte handlingsplaner eller som opfølgning på igangværende handlingsplaner.

Sådan laver du et godt referat.
 
Kompetencevurdering
Kende - Kunne - Beherske - Ekspert... Læs mere om hvordan du opnår kompetencerne som dækkes af trumfkortet Handlingsplan.

Sidst bekræftet: 27-07-2015 Oprettet: 27-07-2015 Revideret: 27-07-2015

Kontakt

Afdelingsleder

Kristian Skov

Strategi & Vækst


Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jette Nielsen

Af samme forfatter

Den gode dialog med medarbejderne udvikler virksomheden
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderaf...
24.11.16
Hvilken livscyklus er landbrugsvirksomheden i?
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Vi...
21.11.16
Skab målbare resultater med din ledelse
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er ford...
18.11.16
Koordinér opgaverne på den gode måde og løs problemerne
Har du brug for at styrke samarbejdet på tværs af din virksomhed ved at udvikle dine medarbejderes relationer og deres komm...
12.11.16
Ledelse udspringer af bedriftens kultur
Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om...
10.11.16