Oprettet: 27-07-2015

Opfølgning

Se trumfkort.

For at skabe effekt og fremtidig motivation bør rådgiver eller projektleder altid lave en opfølgning på gennemførelsen af de konkrete tiltag, der er aftalt. Også selv om det måske ikke er vedkommende selv, der er ansvarlig for gennemførelsen, men derimod kunden eller måske andre rådgivere.

En effektiv opfølgning er desuden med til at give handlingsplanen værdi (se trumfkortet Handlingsplan), idet planens forskellige tiltag og vejen mod de fælles mål følges tæt. Opfølgning på handlingsplanens tiltag er med til at fastslå, hvorvidt den ansvarlige for gennemførelsen er motiveret. Ligesom projektleder, rådgiver eller anden ansvarlig på et tidligt stadie kan vurdere, om tiltaget har den ønskede effekt, så handlingsplanens mål opfyldes.
 
Sådan gør du
Når handlingsplanen udarbejdes, laves også aftale om opfølgning, som alle involverede er enige i. Ved at inddrage alle involverede parter opnås fælles accept af opfølgningen, det være sig på tiltag, som kunden selv skal udføre og på tiltag, som andre er ansvarlige for.

Opfølgning på de tiltag, som kunden selv skal gennemføre, bør indgå i et naturligt forløb, så handlingsplanens brug integreres væsentligt bedre. Derfor skal den person, der er ansvarlig for opfølgningen, helst have et tæt og kontinuerligt samarbejde med kunden. Ligesom tiltagene naturligt følger og indarbejdes i tidsplanen for gennemførelsen af andre aktiviteter f.eks. i et normalt rådgivningsforløb.  

Du skal være konsekvent….
Viser opfølgningen, at aftalen ikke overholdes, og tiltaget ikke er gennemført som planlagt, bør man hurtigt sætte ind og finde årsagen til den manglende gennemførelse. I dette forløb skal man tage højde for to forhold. 1) Er det fortsat relevant, at tiltaget gennemføres, skubbes tidsfristen. 2) Er tiltaget derimod ikke længere relevant, eller er den ansvarlige for gennemførelsen ikke motiveret, revideres handlingsplanen mht. tiltag og mål.

Under opfølgningen undersøges også, hvorvidt det enkelte tiltag har den ønskede effekt. Viser det sig, at effekten udebliver, er det essentielt, at man som ansvarlig handler hurtigt og effektivt. Det skal undersøges, hvorfor der er manglende effekt, så nødvendige korrektioner kan sættes ind. På denne måde forebygger man fremtidige fejltiltag og viser kunden, at sagen ikke slippes, før den ønskede effekt er opnået eller nye, realistiske mål er aftalt (se trumfkortet Effekt).

…..For du vil måske møde forhindringer
Hvis opfølgningen indgår i et naturligt rådgivningsforløb, opnås en række fordele som f.eks. øget motivation, tiltag tilpasset kundens øvrige aktiviteter ligesom det bliver nemmere at få øje på den effekt som rådgivningsforløbet skaber.

Selv om opfølgningen på handlingsplanen indgår som del af det samlede rådgivningsforløb og med alle parters samtykke, vil man som ansvarlig alligevel ofte møde forhindringer. De skyldes ofte:

at man ikke har dateret tiltag og mål
at man har  aftalt tiltag og mål, der er komplicerede, urealistiske og ikke entydige
at man ikke har overblik over de aftalte tiltag
at man ikke har en optimal og naturlig indgangsvinkel til øvrige medspillere
at man som ansvarlig for opfølgningen ikke har formelle og reelle kompetencer
 
Kompetencevurdering
Kende - Kunne - Beherske - Ekspert... Læs mere om hvordan du opnår kompetencerne som dækkes af trumfkortet Opfølgning.

Sidst bekræftet: 27-07-2015 Oprettet: 27-07-2015 Revideret: 27-07-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jette Nielsen

Af samme forfatter

Den gode dialog med medarbejderne udvikler virksomheden
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderaf...
24.11.16
Hvilken livscyklus er landbrugsvirksomheden i?
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Vi...
21.11.16
Skab målbare resultater med din ledelse
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er ford...
18.11.16
Koordinér opgaverne på den gode måde og løs problemerne
Har du brug for at styrke samarbejdet på tværs af din virksomhed ved at udvikle dine medarbejderes relationer og deres komm...
12.11.16
Ledelse udspringer af bedriftens kultur
Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om...
10.11.16