Oprettet: 23-07-2015

Vejen til effekt af projekter

Denne lille guideline i seks step kan være til nytte, når du skal beskrive og afrapportere aktiviteter, resultater og effekt af projekter.

Effekt af et projekt, har vist sig at være en lidt svær håndterbar størrelse. Og du kan risikere at blive udvalgt til en effektvurdering. Hvordan skal du håndtere det?

Brug denne lille guideline for at få beskrevet og afrapportere effekten af et projekt. Guidelinen er lavet med udgangspunkt i de krav der er til projektbeskrivelser og afrapportering af LD-projekter og projekter støttet af Landbrugets afgiftsfonde.

Step 1: Vid hvorfor vi arbejder med effekt?
Når vi arbejder med effekt, forholder vi os til, hvad vi levere af værdi for landmanden, rådgiveren, rådgivningsvirksomheden, erhvervet og samfundet. På Videncentret for landbrug arbejder vi med effekt i fondsfinansieret projekter for at skabe værdi for landmænd, og vi arbejder med effekt i alt hvad vi gør for at styrke vores forretning, som en forudsætning for at skabe værdi hos landmænd, kunder og samfund.

Step 2. Kend definitioner
Formål: Den værdi projektet skaber hos målgruppen

Resultater: Det vi har ”i hånden” når projektet er slut kan læses, ses, bruges og/eller… andre ord for resultater er mål eller leverancer. Det er resultaterne som VFL og andre virksomheder kan lave på forretning på efterfølgende. Resultater kan også være det nye projekter bygger videre på.

Aktiviteter: De handlinger og opgaver, der skal sættes værk for at opnå resultaterne og effekterne. Det er her ressourcerne bruges.

Effekt: De virkninger projektet har udløst. Virkninger er såvel det der giver konkret økonomisk, miljømæssig og biologisk værdi som ændret adfærd. Virkninger kan være opstået ved projektet afslutningen eller vil sandsynligvis opstå for landmanden, rådgiveren, rådgivningsvirksomheden, erhvervet og det omgivende samfund, Virkningen opstår efter kortere eller længere tid på baggrund af projektets resultater, udbredelses-potentialet og gennemslagskraft af demonstrationerne.

Effektvurdering og –måling: En undersøgelse af om og hvordan vi har skabt eller vil skabe værdi for landmænd og kunder. Vi vurdere altså om effekten er opnået eller kan sandsynliggøres samt hvem og hvad der bliver påvirket af effekten, Vurderingen kan indeholde mål og indikatorer på forskellige niveauer. Effektvurdering og – måling er også et vigtigt element i den læring, der skaber endnu mere værdi i kommende projekter. Et projekts samlede mulige effekt afhænger af udbredelsespotentialet – altså hvor stor er målgruppen for projekts resultater og hvor mange af dem her det været/er det muligt at nå. Det er blandt andet derfor vi i LD-demonstrationsprojekter skal redegøre hvor mange deltagere, der har været ved demonstrationerne og hvor mange hits der har været på materiale på nettet.

Step 3: Brug genvejen til effekt
Forhåbentlig fremgår det af definitionerne og af figuren at formål og effekt er tæt forbundne. Genvejen til effekt er at du påtag dig rollen som projektleder, laver en god projektplan og får dig en velfungerende styregruppe. I gennemførelsen af projektet skal du konstant have formålet for øje og tilrettelægge aktiviteterne, så de resultaterne, du har lovet at få skabt i projektbeskrivelsen, blive opnået.

Step 4: Få inspiration
Læs om effektvurdering og hvordan effekt kan måle her.
Som en del af arbejdet i arbejdspakken Effekt og proces er lavet en side på Landbruginfo.dk om effekt i projekter: Den finder du her: Effekt og effektmåling. Læs her hvordan vi har afrapporteret effekt i arbejdspakkerne i udviklingsprojektet ”Løft bundlinjen – sæt din viden i spil” som blev gennemført i 2012 og 2013. Projektet er finansieret af den Europæiske fond for udvikling af Landdistrikter og af promilleafgiftsfonden.

LD-rapport: "Løft bundlinjen - sæt din viden i spil" 

Promillerapport: "Løft bundlinjen - sæt din viden i spil"  

Læs her hvordan vi har afrapporteret effekt i arbejdspakkerne i demoprojektet ”Løft bundlinjen – skab forandring” som blev gennemført i 2012 og 2013.

LD-rapport: "Løft bundlinjen - skab forandring"

Promillerapport: "Løft bundlinjen - skab forandring" 

Find inspiration i de to rapporter på Økologifondens hjemmeside: Effektvurderinger

Step 5. Kend fondenes krav
Afgiftsfondenes krav (2013) er at du redegør for effekten i forhold til slutbrugernes behov. I LD-projekter er der i ansøgningen og i afrapporteringen et afsnit hvor du skal beskrive projekts faglige indhold i forhold til specifikke indsatsområde og et afsnit hvor du skal redegøre for de forventede effekten på specifikke områder – se de to eksempler fra Løft Bundlinjen:

LD-rapport: "Løft bundlinjen - sæt din viden i spil" 

LD-rapport: "Løft bundlinjen - skab forandring" 

Step 6: Effekt starter med projektbeskrivelsen

Sidst bekræftet: 01-08-2016 Oprettet: 23-07-2015 Revideret: 23-07-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Dorte Marcussen

Af samme forfatter

Ledelse for bæredygtighed
Vigtigt for succes med bæredygtig udvikling og vejen frem mod bæredygtighed er, at landbrugsvirksomheden har styr på den øk...
24.01.20
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed”
Dialogværktøjet ”Vækst med bæredygtighed” skaber og faciliterer en dialog mellem landmand og rådgivere. Værktøjet og dialog...
19.12.19
De økonomiske potentialer ved en stærk bæredygtighedsprofil
Hvad er en bæredygtighedsprofil, hvilke økonomiske potentialer er der heri samt en række anbefalinger. Det har projekt ”Væk...
19.12.19
Muligheder inden for dele- og cirkulærøkonomi, herunder potentialer og udfordringer
En landbrugsvirksomhed har mange cirkulære processer, og der er et stort potentiale for en landbrugsvirksomhed i at arbejde...
19.12.19
Erfaringer, anbefalinger og potentialer i samt kapitalisering af bæredygtige initiativer
Landmænd arbejder vidt forskelligt med bæredygtige initiativer, de motiveres forskelligt, og derfor har de forskellige erfa...
19.12.19