Feedback Form

  

Oprettet: 22-08-2013

Erfagruppe 2.0 matchen

Her kan du følge med i Erfagruppe 2.0 matchen og læse mere om de fem deltagende erfagrupper.

I Erfagruppe 2.0 matchen har de fem Erfagrupper: Girls Go for Grynt and Gold, Cow Power Nord, Move Together, Plante Pionererne og Fremtidens Bønder demonstreret, hvordan de sociale medier giver landmænd mulighed for at accelerere erfaringsudvekslingen og skabe et tæt og mere dynamisk netværk og dermed øge udbyttet ved at være aktive i en erfagruppe med kollegaer. 
Anbefalinger til landmænd og deres rådgivere om ”at færdes” på de sociale medier fra projektet ”Videnformidling, der skaber grobund for øget vækst” bygger bl.a. på Erfaringerne fra Erfagruppe 2.0 matchen

Erfagruppe 2.0 matchen har vist muligheder og skabt resultater, såvel for deltagerne som andre landmænd og Erfagrupper. De opnåede faglige resultater fremgår for hver gruppe i dokumentet du kan linke til nederst på siden.  Essensen af erfaringerne om landmænds og rådgiveres brug af gruppe på sociale medier i faglige Erfagrupper kan samles i en række fordele, anbefalinger og praktiske forhold. 

De fem deltagende Erfagrupper er:

Cow Power North
En gruppe fodermestre i mælkeproduktion, der vil benytte en lukket Facebook-gruppe til at dele erfaringer og handlingsplaner mellem erfagruppe-møderne. Deres formål er at forbedre yversund-heden i besætningerne. Gruppen er tilmeldt af LandboNord.

Girls Go for Grunt and Gold
En gruppe kun bestående af kvindelige produktionsledere i svineproduktionen. Deres mål med en lukket Facebook-gruppe er at undersøge, om de kan opnå en tættere dialog mellem møderne og på den måde styrke deres netværk. Gruppens facilitator er tilknyttet Nordea som landbrugsrådgiver, men gruppen har også kontakt til Danske Svineproducenter.

Plante Pionererne
En gruppe planteavlere med speciale i reduceret jordbehandling. Facebook er et nyt medie for alle gruppemedlemmer, men de har sammen med deres rådgiver i Djursland Landboforening mod på at teste Facebook i forbindelse med en tættere, faglig dialog og vidensudveksling mellem deres erfa-møder. De har en forventning om, at deres aktivitet i gruppen vil være størst under vækstsæsonen.

Move Together
En gruppe bestående af udenlandske medarbejdere, der alle arbejder på danske landbrug. Agri Nord, som har tilmeldt gruppen, har god erfaring med at rekruttere udenlandske medarbejdere til danske bedrifter. I Erfagruppe 2.0 matchen vil Agri Nord undersøge, hvordan de kan benytte en lukket Face-book-gruppe til at samle erfagruppen om det at arbejde på et dansk landbrug samt, hvordan medarbejderne bedst bliver integreret i lokalmiljøet.

Fremtidens Bønder
En gruppe unge landmænd, der gerne vil vide mere om, hvordan de bedst etablerer sig i landbruget. Erfagruppen kender ikke hinanden på forhånd men vil gerne i samarbejde med Jysk Land-brugsrådgivning undersøge, hvordan et online forum kan bruges til faglig sparring og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og eksperter. Erfagruppen benytter primært Erfaland som online platform for deres møder og sparring, men er også rykket over på Facebook i en lukket gruppe.

Læs resultater og opsamling af erfaringerne her

 

Invitation til Erfagruppe 2.0 Matchen

Læs mere om baggrund, regler og point

Sidst bekræftet: 11-08-2016 Oprettet: 22-08-2013 Revideret: 22-08-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Dorte Marcussen

Kompetencer & Vækst, Forretning & Implementering


Af samme forfatter

Ledelsesmodeller og - værktøjer
I Fokuseret Ledelse indgår seks ledelsesmodeller, der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet, og bidrage...
22.11.18
Ledelse af din virksomhed
Hvis du vil arbejde med at få succes som leder, skal du kortlægge og identificeret dine udfordringer samt vide hvad du vil ...
22.11.18
Proceværktøj til rådgiveren
Med forløbet i Fokuseret Ledelse får landmanden sammen med rådgiverne mulighed at sætte ord på virksomhedens ledelsesmæssi...
22.11.18
Inspiration til din ledelse
Her finder du materiale, der kan inspirere dig til at løfte din ledelse.
22.11.18
Værktøj til landmanden
Fokuseret Ledelse giver landmanden mulighed for at sætte ord på muligheder og udfordringer, samt hvad du gerne vil opnå me...
22.11.18