Oprettet: 24-10-2013

Helhedsorienteret Risikostyring

Helhedsorienteret Risikostyring omfatter alle væsentlige risici på bedriften og deres samspil.

Selve risikostyringen kan opdeles i faser:

  • Kortlægning
  • Prioritering
  • Håndtering
  • Handlingsplaner.

Driftslederens udbytte af forløbet er en afklaring af de væsentligste risikofaktorer på bedriften og stillingtagen til de enkelte faktorer – skal de accepteres eller afdækkes?

Helhedsorienteret Risikostyring – som en del af værktøjskassen
Som virksomhedsrådgiver kan du med fordel benytte de indledende øvelser fra Helhedsorienteret Risikostyring i analysen af din kundes virksomhed. Disse værktøjer er beskrevet i de følgende trin.  Er det relevant efterfølgende at inddrage Helhedsorienteret Risikostyring i dens fulde længde henvises til de eksisterende produktbeskrivelser, som kan findes på Landbrugsinfo.

1. Risikoafdækkende spørgsmål
De vigtigste risici, deres væsentlighed og deres sandsynlighed kortlægges sammen med kunden og sættes efterfølgende op i et mindmap (se bagsiden). Risikofaktorerne kan opdeles i:

  • Marked – afsætning og indkøb
  • Produktion
  • Finansiering – rente og valuta
  • Den menneskelige faktor – sygdom, ulykke og/eller
  • død
  • Omverden/institutionelle love og regler.

2. Analyse
På baggrund af mindmappet beskrives risikofaktorerne, og væsentligheden og sandsynligheden for den enkelte risikofaktor vurderes. De identificerede risici sættes ind i et skema, der skaber overblik.

3. Helhedsorienteret risikostyring
Inddrag Helhedsorienteret Risikostyring i dens fulde længde.

Læse mere om Helhedsorienteret risikostyring.

Sidst bekræftet: 10-10-2014 Oprettet: 24-10-2013 Revideret: 24-10-2013

Kontakt

Afdelingsleder

Kristian Skov

Strategi & Vækst


Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Søren Svendgaard

Af samme forfatter

Rapportering til bestyrelsen i landbrugsvirksomheden
Artiklen eksemplificerer og begrunder hvad en bestyrelsesrapport skal indeholde. Artiklen introducere en 4-faset perspektiv...
16.09.14
Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen
Artikler giver inspiration til hvordan bestyrelsen kan implementere landbrugsvirksomhedens strategi og følge op på dens eks...
10.03.14
Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde
Artiklen beskriver hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens strategi
10.03.14
Bestyrelsesmedlemmets personlige kvalifikationer
Denne artikel sætter fokus på bestyrelsesmedlemmers personlige kvalifikationer og målretter sig særligt forholdene i ejerle...
31.01.14