Af samme forfatter
Artiklen eksemplificerer og begrunder hvad en bestyrelsesrapport skal indeholde. Artiklen introducere en 4-faset perspektiv model.
Artikler giver inspiration til hvordan bestyrelsen kan implementere landbrugsvirksomhedens strategi og følge op på dens eksekvering.
Artiklen beskriver hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens strategi
Denne artikel sætter fokus på bestyrelsesmedlemmers personlige kvalifikationer og målretter sig særligt forholdene i ejerledet virksomheder, hvor der er personsammenfald mellem ejere, aktionærer og direktion.
Denne artikel giver et billede af, hvilken rolle voksenpsykologiens modenhedsniveauer kan betyde for samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmer så vel som samarbejdet med ejerlederen og virksomhedens ansatte.
Skabelon til forhandlingsprotokol
Skabelon til bestyrelseskontrakt
Årsplan30.10.13
Plan for de temaer bestyrelses ønsker at arbejder med i løbet af året.
Skabelon til referat fra beslytrelsesmøde
Dynamisk Strategi er et rådgivningsforløb, der omfatter en række værktøjer, som sikrer løbende tilpasning af bedriftens overordnede mål og strategi.
Effektkortet25.10.13
Effektkortet er et procesværktøj, der kan sikre dig mest mulig effekt i udviklingen af enten dit projekt, din virksomhed eller dig selv.
Forretningsmodellen anvendes til at udfordre virksomheden på nye eller eksisterende værdiydelser. Når du laver en forretningsmodel, bliver du skarp på, hvem virksomhedens kunder er, hvilke værdiydelser der er brug for, og hvordan de produceres.
Virksomhedsanalysen beskriver virksomhedens stærke og svage sider, trusler og muligheder. Det er en temperaturmåling på virksomheden.
I denne fase sammensættes pakken af værdiydelser i den rigtige rækkefølge afhængigt af kundens behov. Her handler det især om at præsentere en udviklingsproces, som gør kunden tryg, og som er konkurrencedygtig på kvalitet og pris.
Du har nu analyseret bedriften, og den endelige opgave skal defineres. Denne fase går derfor ud på at trække de relevante behov – skabt i analysefasen – frem og tilbyde en værdiskabende rådgivning som løsning.
I analysefasen afdækker du din kundes behov, udfordringer og potentialer ved at stille de rigtige spørgsmål, som udfordrer din kundes indsigt. De forskellige værtøjer giver hvert deres bud på at gribe denne proces an.
Helhedsorienteret Risikostyring omfatter alle væsentlige risici på bedriften og deres samspil.
SKSS24.10.13
SKSS (Situation, Komplikation, Spørgsmål og Svar) tager udgangspunkt i de observationer, du har gjort ved det første møde/den første kontakt.
Det blanke stykke papir er et billede på den mentale tilstand, du skal anlægge i mødet med kunden. Du skal være fordomsfri, nysgerrig, lyttende og spørgende og gemme dine egne holdninger og løsningsforslag til senere.
Når du kontakter en potentiel kunde, indeholder denne fase de værtøjer, du med fordel kan anvende for at optimere dine chancer for et potentielt salg
EFU-modellen24.10.13
EFU-modellen er en hjælp til at fokusere på din kundes behov og til at beskrive dit produkt eller din ydelse bedst muligt.
Elevatortale24.10.13
Elevatortalen er et værktøj, der giver dig 30 sekunder til at præsentere dig selv, din virksomhed eller dit produkt på en klar og præcis måde, så du sikrer, at dit budskab brænder igennem.
Forberedelse24.10.13
Inden et kundemøde kan det være en fordel at undersøge, hvilket fokus kunden har, og hvilke områder og emner der er vigtige.
Før mødet24.10.13
Denne fase danner fundamentet for rådgivningsforløbets følgende faser. Her skaber du et grundlæggende kendskab til din kunde og den virksomhed, du står overfor, så du fremstår troværdig og præcis, når kunden kontaktes.
Værktøjskassen giver overblik over virksomhedsrådgiverens værktøjer i rådgivningens syv faser
Notatet beskriver forhold omkring forretningsorden i selskabsbestyrelser, advisory boards og gårdråd.
Forretningsorden advisory board uden ansvar
Forretningsorden Advisory board med ansvar
Skabelon til forretningsorden