NMK-31-02003

Oprettet: 09-04-2018

Afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til etablering af bane til traktor- træk på Øster Vedsted Vej i Esbjerg kommune.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 09-04-2018 Revideret: 09-04-2018

Relaterede artikler

Ny vejledning om ekspropriation efter planloven
Vejledningen handler især om de betingelser, der gælder for at ekspropriere efter planloven fra 1. januar 2019. Herudover e...
14.05.19
Status på Grønt Danmarkskort
Læs helt kort om hvad Grønt Danmarkskort er for noget og om status på arbejdet.
15.03.19
Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18
Til- og ombygning af helårshus i landzone
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse ti...
14.12.18
Opførelse af bygninger:
Inddragelse af tilforpagtede og samejede arealer.
14.12.18