Feedback Form

Tørke: Hvad gør du?

  

Oprettet: 10-08-2018

Dispensationer på baggrund af tørken

For at forbedre fodersituationen for kvægbrugene har L&F anmodet Landbrugsstyrelsen om en lang række dispensationer. Nogle dispensationer er givet, mens andre endnu er under behandling.

Dispensationer der er givet

  • tilladelse til at afgræsse brakarealer og at anvende biomassen på brakarealer til foder fra den 20. juli
  • tilladelse til at anvende frøgræshalm til foder
  • tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra 60% til 50% på økologiske bedrifter
  • fristen for etablering af efterafgrøder er forlænget fra den 20. august til foreløbigt den 3. sep-tember
  • der er givet en generel dispensation for forbuddet mod tilskudsfodring på arealer med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer. Hvis arealet er et beskyttet § 3 arealer, skal landmanden dog selv anmode kommunen om tilladelse til dette.

Desuden har regeringen 9/8 meddelt, at reglerne vil blive ændret, så man får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder samt udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder.
Også ammoniakbehandling af halm vil blive tilladt.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2018.

Sidst bekræftet: 10-08-2018 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 10-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Søg tilskud til en brovægt – og meget andet
Miljøteknologiordningen giver bl.a. 40 pct. tilskud til brovægte. Det betyder, at du med tilskuddet kan få installeret en b...
18.10.19
Kvægnyt nr. 19 - 2019
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mæ...
18.10.19
Kvægnyt nr. 18 - 2019
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
04.10.19
Driv forretning som Mærsk – og hold køerne sunde
Rettidig omhu, sagde Mærsk Mc-Kinney Møller. Det princip følger Jakob og Henning Hansen fra Lintrup, når man spørger, hvord...
04.10.19
Ny side samler materiale om kvæg på engelsk
Gør dine udenlandske medarbejdere endnu dygtigere med film, digitale kurser, faktaark og meget mere. Find det på: www.land...
20.09.19

Læs også