Tørke: Hvad gør du?

  

Oprettet: 13-07-2018

Kvæg

Find information om, hvad du som kvægbruger kan gøre på din bedrift i forbindelse med tørken.

Høsttidspunkt for majs til helsæd

Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som bestemmer høsttidspunktet. 
Tørkestress udsætter modningen. Majs uden udsigt til kolbeudvikling kan høstes nu og samensileres med saftsugende foderemner.
Udgivet: 15/8-18

Ensilering af tørkeskadet majs uden kolbeudvikling

Tørkeskadet majs uden udsigt til kolbeudvikling kan høstes nu, men kan også vente på, at mere veludviklede majsmarker på bedriften bliver klar til høst. I majs uden kolber er tørstofindholdet omkring 18-20 pct. og blandes afgrøden ikke i større mængder veludviklet majs, bør afgrøden samensileres med saftsugende foderemner, for at begrænse tab ved saftafløb.
Udgivet: 14/8-18

Roetoppe fra sukkerroedyrkning duer ikke som alternativt fodermiddel

Roetop er ikke en oplagt mulighed for at få ekstra foder. Omkostningerne til transport er for store, og prisen pr. FEN gør derfor roetop uinteressant for mælkeproducenter.
Udgivet: 7/8-18

Tørke: Hvad gør vi med græsset?

For græsmarker, der ikke overlever tørken, kan man overveje anlæg af nye udlægsmarker i renbestand i det sene efterår.
Udgivet: 06/08-18
 

Vanding af majs i kernefyldningsfasen

Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.
Udgivet: 6/8-18

Tørke - vær på forkant med din likviditet

Årets kornhøst er efterhånden ved at være i hus og overblikket over majs- og græsensilagestakke mv. kan efterhånden anslås forsigtigt.
Udgivet: 6/8-18

Klargøring af tørkestressede græsmarker til produktion efter regn

Så snart der er udsigt til 40-50 mm regn afpudses græsmarkerne. Vurder kløverbestanden og behovet for gødning.
Udgivet: 27/07-18

Vær opmærksom på giftige planter ved høst af brak- og naturarealer

Sensommeren er sæson for bl.a. engbrandbæger, der kan medføre alvorlig forgiftning hos husdyr. Planten kan findes i større antal især på brak- og naturarealer. Læs mere om risiko og forebyggelse i denne artikel fra 2016.
Udgivet: 24/07-18

Meld dig ind hvis du mangler halm

Mange mælkeproducenter står på grund af tørken med rigtig store problemer i forhold til at have foder nok. Samtidigt hører vi, at der nogle steder er halmbørser, hvor der er udbydere, men paradoksalt nok ingen aftagere.
Udgivet: 24/07-18

Landmænd får lov at bruge plantedækket fra brakmarker til foder fra 20. juli

Brakarealet kan fortsat tælle med i de to grønne krav om hhv. afgrødevariation og som MFO, miljøfokusområde. De lempede regler træder i kraft 20. juli 2018. 
Udgivet: 19/7-2018

Ansøgning om tilladelse til ammoniakbehandling af halm

Landbrug & Fødevarer har med baggrund i den helt ekstraordinære tørkesituation søgt Miljøstyrelsen om dispensation til at ammoniakbehandle halm.
Udgivet: 19/7-2018

Høst og konservering af hestebønner

Du kan overveje at høste tørkeprægede hestebønner til helsæd, hvis du har behov for grovfoder. Du kan konservere hele frø med propionsyre, mens crimpning kræver lufttæt opbevaring.
Udgivet: 17/7-2018

Høj foderværdi af årets halm

Halm af en tørkeskadet afgrøde har højere fordøjelighed end normalt.
Udgivet: 17/7-2018

Muligheder for kvægbrugere i tørkesituationen

Tørken giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson. Få et et overblik over, hvilke muligheder du som kvægbruger har i tørkesituationen.
Udgivet: 16/7-2018

Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampe- og vækstreguleringsmidler må opfodres

Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 må opfodres, selvom det er behandlet med ukrudts-, svampe- og vækstreguleringsmidler.
Udgivet: 12/7-2018

Vurdér dit behov for ekstra grovfoder

Tørken går hårdt ud over grovfoderproduktionen. Derfor opfordrer vi til, at du vurderer dine lagre og behovet for at supplere foderforsyningen med helsæd eller andre foderafgrøder.
Udgivet: 11/7-2018

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer og mangel på foder til dyrene?

Får du tilskud til pleje af græs- og naturarealer, og mangler du foder til dyrene på tilsagnsarealerne, så er det i særlige tilfælde muligt at søge dispensation og f.eks. flytte dyrene.
Udgivet: 11/7-2018

Tørke i majs

Tørken betyder, at majsen står ”standby” og venter på vand. Er planterne døde, skal de høstes og ensileres. Derefter kan der evt. etableres en grønafgrøde, hvis der er kommet nok regn til at sikre etableringen.
Udgivet: 3/7-2018

Sidst bekræftet: 13-07-2018 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

HusdyrInnovation