Tørke: Hvad gør du?
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-09-2019

  

Oprettet: 03-09-2018

IFRO siger god for SEGES’ tørkeberegninger

Københavns Universitet har på miljø- og fødevareministerens opfordring kontrolleret SEGES’ beregninger af tørketabet. Konklusionen er, at SEGES giver et retvisende billede af tabet for dansk landbrug.

I august bad miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet i Aarhus kontrollere SEGES og Landbrug & Fødevarers beregninger af det økonomiske tab, som de danske landmænd vil få på grund af sommerens tørke. Forskernes rapport er nu kommet, og den siger god for tørkeberegningerne, der anslår et tab på 6-7 mia. for dansk landbrug.

Det er IFRO’s vurdering, at SEGES giver et retvisende billede af niveauet for tørkens samlede økonomiske konsekvens, og at den metodemæssige tilgang er pragmatisk og velvalgt”, lyder det i rapporten, der er udarbejdet af Michael Friis Pedersen og Jakob Vesterlund Olsen, Københavns Universitet.

I rapporten fremgår det, at SEGES’ beregninger på nogle punkter overvurderer de økonomiske konsekvenser, mens de på andre punkter undervurderer konsekvenserne. Alt i alt vurderer forskerne dog, at der ikke er nogen systematisk slagside i den ene eller anden retning, og at udsvingene er på grænsen til at være ubetydelige. Derfor vurderer de også, at angivelsen af tabsniveauet på 6-7 mia. er retvisende.

Positivt at IFRO bakker op

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved SEGES, glæder sig over, at IFRO er enig i SEGES og Landbrug & Fødevarers vurdering af tørketabet.

”Tørken har store økonomiske konsekvenser for erhvervet, så det er vigtigt, at IFRO’s rapport støtter op om vores beregninger,” udtaler Klaus Kaiser og pointerer, at også IFRO vurderer, at de økonomiske konsekvenser af tørken er alvorlige.

Udover den voldsomme indvirkning på indkomsten påpeger Michael Friis Pedersen og Jakob Vesterlund Olsen i rapporten, at ”tørken vil have effekt på antallet af nødlidende landmænd eller landmænd på randen af konkurs,” og tilføjer:

”Stort set alle landmænd vil billedligt talt rykke tættere på kanten på grund af tørken, og nogle landmænd vil, så at sige, også rykke ud over kanten.”

Læs hele IFRO’s rapport her.

Sidst bekræftet: 03-09-2018 Oprettet: 03-09-2018 Revideret: 03-09-2018

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”
Susanne og Anders Just fra Thy organiserer arbejdstiderne på deres bedrift, så de tilgodeser medarbejderne. På den måde for...
17.04.20
Bliv godt klædt på til at blive virksomhedsejer
Få tjek på alle detaljerne, når du skal forfølge drømmen om at blive selvstændig landmand.
30.10.19
Bliv godt klædt på til at ejerskifte din virksomhed
Få tjek på alle detaljerne, når du skal godt videre fra livet som selvstændig landmand.
30.10.19
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18