Feedback Form

Efter tørken: Hvad gør du nu?

  

Oprettet: 08-08-2018

Hvilke regler gælder for økologiområdet?

Skrevet af: Erik Suhr

Siden tørken fik fat, har vi kunnet konstatere, at der er forskellige opfattelser af, hvilke regler der gælder – og hvilke regler mejerierne godtager. Derfor har vi samlet de gældende regler for økologiske mælkeproduktioner.

Grovfoder

Efter økologireglerne skal drøvtyggere have mindst 60 procent grovfoder. De første tre måneder af laktationen er kravet opfyldt, hvis dyrene får mindst 50 procent grovfoder.

 Reglen er fortsat, at økologiske drøvtyggere skal have 60 procent grovfoder, men på grund af den ekstraordinære tørkesituation og vanskeligheder med at skaffe tilstrækkeligt grovfoder accepteres det, at grovfoderandelen sænkes til 50 procent frem til 15. juni 2019. Dyrene, eller produkter fra dyrene, vil ikke miste deres økologistatus. Dispensationen gælder for alle økologiske besætninger med drøvtyggere inklusive besætninger med ammekvæg og små drøvtyggere. Der skal ikke søges om dispensation til at gå ned på en grovfoderandel på 50 procent, og tiltaget er accepteret af alle mejerier og slagterier.

Første års omlægningsfoder høstet inden 12 måneder

Hvis muligheden for at sænke grovfoderandelen til mindst 50 procent ikke løser fodersituationen, er det muligt for bedrifter med drøvtyggere at ansøge om dispensation til at bruge omlægningsfoder høstet inden 12 måneder efter, at jorden er omlagt. Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et ansøgningsskema, hvor der kan søges om brug af foderafgrøder fra bedriftens egne arealer til opfodring i egen besætning, så længe arealerne er startet omlægning fra den 15. juli til 1. september 2017.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle mejerier og slagterier, som accepterer, at der fodres med omlægningsfoder høstet før tid. Så det er vigtigt at undersøge, hvad konsekvensen er hos dine aftagere.

Find blanketten Ansøgning om tilladelse til at anvende 1. års omlægningsfoder til økologiske drøvtyggere

Følgende muligheder indenfor 20 procent-reglen kræver ikke dispensation fra økologireglerne.

Høst af græs på brakmarker

Der gives desuden tilladelse til at høste græs på brakarealer og bruge dette til foder. Husk at indberette omlægning af nye marker til økologi, inden der tages slæt, hvis afgrøden skal bruges i en økologisk besætning – indenfor 20 procent-reglen. Muligheden gælder også for MFO-brak.

Særligt om græs og bælgsæd

Økologer har mulighed for at forpagte nye marker til høst af foder. Ved forpagtninger er det nødvendigt at anmelde producentskifte for markens økologiske status og tilsagn om tilskud.

For alle afgrøder til foder – græs, kløver og bælgsæd - kan en økolog dog leje ”græsningsret” og opnå samme afgrødestatus til høst, slæt eller afgræsning, som ved forpagtning, men det er ikke nødvendigt at anmelde producentskifte. Græsningsaftaler mellem to økologiske bedrifter noteres i logbogen på begge bedrifter og græsningsaftalen fremvises ved kontrol.

Sidst bekræftet: 08-08-2018 Oprettet: 08-08-2018 Revideret: 08-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Amerikansk økomælk produceres uden antibiotika
En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt.
02.11.18
Tørken koster mælkeproducenterne i 2018
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeninge...
11.10.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18
Økomælk: Det kan ikke betale sig at gøre brug af dispensationen
Økologiske mælkeproducenter, der leverer mælk til Arla, får 22,3 øre mindre pr. kg mælk, hvis de udnytter dispensationen og...
27.08.18
Differentieret økologisk mælkepris ved dispensation for foder
Arla har meddelt, at økologiske mælkeproducenter/andelshavere får fratrukket 3 eurocent (22,3 øre) pr. kg mælk, hvis de gør...
27.08.18