Tørke: Hvad gør du?

  

Oprettet: 13-07-2018

Økologi

Find information om, hvad du som økolog kan gøre på din bedrift i forbindelse med tørken.

Tørke - Økologer må bruge græs- og kløverfrø fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder

Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder, kan anvendes på lige fod med økologiske frø.
Udgivet: 24/09-18

Hvilke regler gælder for økologiområdet?

Siden tørken fik fat, har vi kunnet konstatere, at der er forskellige opfattelser af, hvilke regler der gælder – og hvilke regler mejerierne godtager. Derfor har vi samlet de gældende regler for økologiske mælkeproduktioner.
Udgivet: 08/08-18

Tørke: Hvad gør vi med græsset?

For græsmarker, der ikke overlever tørken, kan man overveje anlæg af nye udlægsmarker i renbestand i det sene efterår.
Udgivet: 06/08-18

Klargøring af tørkestressede græsmarker til produktion efter regn

Så snart der er udsigt til 40-50 mm regn afpudses græsmarkerne. Vurder kløverbestanden og behovet for gødning.
Udgivet: 27/07-18

Håndtering af øget N-pulje efter høst af tørkeramt afgrøde

De fleste afgrøder har ikke optaget den planlagte mængde kvælstof – opsamlende efterafgrøder kan være løsningen.
Udgivet: 19/7-2018

Økologiske mælkeproducenter kan sænke grovfoderandelen til 50 procent

Landbrugsstyrelsen åbner også for ansøgning om at anvende 1. års omlægningsfoder fra egne arealer, men vær opmærksom på, om aftager af mælk/kød accepterer dette tiltag.
Udgivet: 18/7-2018

Tørke – muligheder for tilpasninger på din øko-bedrift

Få overblik over, hvilke muligheder der er for tilpasninger til tørkesituationen indenfor øko-reglerne. Brug også netværket til at formidle tilgængeligt foder eller marker.
Udgivet: 16/7-2018

Rodukrudtsbekæmpelse efter tidligt høstede afgrøder

Den tidlige høst giver mulighed for at få gang i en effektiv bekæmpelse af rodukrudt.
Udgivet: 17/7-2018

Høst og konservering af hestebønner

Du kan overveje at høste tørkeprægede hestebønner til helsæd, hvis du har behov for grovfoder. Du kan konservere hele frø med propionsyre, mens crimpning kræver lufttæt opbevaring.
Udgivet: 17/7-2018

Aftale om handel med grovfoder

I forbindelse med tørken kan det være aktuelt at indgå nye aftaler om handel med grovfoder landmænd imellem.
Udgivet: 16/7-2018

Tørken giver mulighed for rettidig etablering af vinterraps

Normalt er det svært at nå at etablere den økologiske vinterraps rettidigt, men med den tidlige høst er der nu mulighed for at prioritere rapsen.
Udgivet: 16/7-2018

Tidlig høst åbner mulighed for en ny foderafgrøde

Tørken resulterer i tidlig høst, hvilket åbner mulighed for etablering af afgrøder, der kan anvendes som grovfoder til kvæg.
Udgivet: 16/7-2018

Nyt kløvergræsudlæg?

En del nye kløvergræsudlæg er gået til i tørken, og det er nu, der skal tages stilling til om der skal etableres et nyt udlæg til produktionen i 2019.
Udgivet: 16/7-2018

Tørke udløser tilpasning af regler om udsæd til økologisk brug

Der kan være anledning til at så en ny afgrøde efter tidlig høst af tørkeramte afgrøder. Landbrugsstyrelsen har derfor forlænget de gældende dispensationsmuligheder for en række afgrøder, som normalt sås i foråret. Dispensationsmulighederne er gældende frem til den 1. september.
Udgivet: 29/6-2018 

Afgræsning på tørkeramte græsarealer i økologien

I tørkeramte områder kan økologiske kvægproducenter lukke deres kvæg ud på mindre græsarealer end normalt. Køerne skal være ude i mindst 6 lyse timer og bør have adgang til supplerende grovfoder.
Udgivet: 1/6-2018

Ensilering af økologiske hestebønner kan være en nødløsning

Tørken kan forårsage, at hestebønner sætter for få bælge. Derfor er det værd at overveje, om de skal ensileres for at få marken tidligere fri til anden anvendelse.
Artiklen er udgivet i juli 2016, men kan også være relevant i den tørkeperiode, vi oplever nu.
Udgivet: 18/7-2016

Sidst bekræftet: 13-07-2018 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

Økologi Innovation

 VIDEO

Effekt af tørken på en alsidig øko-bedrift