Tørke: Hvad gør du?

  

Oprettet: 13-07-2018

Planteavl

Find information om, hvad du som planteavler kan gøre på din bedrift i forbindelse med tørken.

Udsættelse af frister for efterafgrøder i 2018

Fristerne for etablering og destruktion af MFO, pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det vil sige, at fristen for etablering er 3. september og fristen for destruktion er 3. november.
Udgivet 22/8-18

Regler i forbindelse med reparation af græsudlæg på grund af tørken

I forbindelse med tørken er mange græsefterafgrøder og græsudlæg skadet. Der er derfor behov for at reparere græsset i august. Her gennemgås hvilke muligheder der er, i forhold til de regler der pt. er i høring.
Udgivet 16/8-18

Flere års høst af frøgræs og reglerne for efterafgrøder

Årets udbytter og situationen i de nye udlægsmarker gør det interessant at høste et ekstra år på en eksisterende frømark. I den forbindelse er der nogle regler, der skal overholdes.
Udgivet 15/8-18

Høsttidspunkt for majs til helsæd

Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som bestemmer høsttidspunktet.
Tørkestress udsætter modningen. Majs uden udsigt til kolbeudvikling kan høstes nu og samensileres med saftsugende foderemner.
Udgivet: 15/8-18

Ensilering af tørkeskadet majs uden kolbeudvikling

Tørkeskadet majs uden udsigt til kolbeudvikling kan høstes nu, men kan også vente på, at mere veludviklede majsmarker på bedriften bliver klar til høst. I majs uden kolber er tørstofindholdet omkring 18-20 pct. og blandes afgrøden ikke i større mængder veludviklet majs, bør afgrøden samensileres med saftsugende foderemner, for at begrænse tab ved saftafløb.
Udgivet 14/8-18

Overvej af så efterafgrøder snarest

Fristen for såning af efterafgrøder er udsat til 3. september, men med udsigt til op mod 20-30 mm regn i den kommende uge kan det være en god idé at så snarest.
Udgivet: 09/08-18

Tørken har skabt optimale forhold for jordløsning og dræning

En tidlig og tør høst er det bedste udgangspunkt for en effektiv grubning af pakket jord og områder med vandstandsende lag.
Udgivet: 09/08-18

6-ugers vejrprognose fra DMI fra 7. august

En ny 6-ugers prognose fra DMI siger fortsat, at det i de kommende uger bliver varmere og mere tørt end normalt. Et egentligt vejrskifte er ikke i udsigt; men der er usikkerhed om mængden af nedbør.
Udgivet: 08/08-18

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2018

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2018 kan blive en udfordring.
Udgivet: 08/08-18

Vanding med saltholdigt vand

Prognoserne om tørke flere uger endnu har igangsat overvejelser om ekstraordinært at vande roer med saltholdigt vand.
Udgivet: 06/08-18

Vanding af majs i kernefyldningsfasen

Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.
Udgivet: 06/08-18

Tørke - vær på forkant med din likviditet

Årets kornhøst er efterhånden ved at være i hus og overblikket over majs- og græsensilagestakke mv. kan efterhånden anslås forsigtigt.
Udgivet: 06/08-18

Vejrforholdene i maj, juni og juli siden 1874

Vejret i majs, juni og juli er blevet varmere, lidt vådere og uændret med soltimer set over en periode på 145 år. Variationen i vejrforholdene er ikke med sikkerhed blevet større, men 2018 er helt speciel.
Udgivet: 02/08-18

Behovsbestemt jordbearbejdning oven på tørken

Afstem graden af jordbearbejdning efter jordens vandindhold og formålet med jordbearbejdningen.
Udgivet: 02/08-18

Tørken 2018 overgår klart alle tidligere tørkeår

Målt på både nedbør, temperatur, soltimer og vandunderskud i majs, juni og juli slår 2018 klart alle tidligere tørkeår siden de meteorologiske målinger startede i 1874.
Udgivet: 02/08-18

6-ugers vejrprognose fra DMI

DMI har 31. juli udarbejdet en 6-ugers vejrprognose, der siger, at den højtryksprægede vejrtrype med varme og næsten ingen nedbør sandsynligvis fortsætter hele perioden, evt. med et lille afbræk i uge 32.
Udgivet: 01/08-18

Video: Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?

Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil videre er det for tørt at så.
Udgivet: 31/07-18

Hvornår skal de efterårssåede afgrøder sås i 2018?

Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.
Udgivet: 31/07-18 

Klargøring af tørkestressede græsmarker til produktion efter regn

Så snart der er udsigt til 40-50 mm regn afpudses græsmarkerne. Vurder kløverbestanden og behovet for gødning.
Udgivet: 27/07-18

Husk at registrere udbytter! 

- Vejrekstremerne giver os værdifulde erfaringer.
Udgivet: 26/07-18

Vær opmærksom på giftige planter ved høst af brak- og naturarealer

Sensommeren er sæson for bl.a. engbrandbæger, der kan medføre alvorlig forgiftning hos husdyr. Planten kan findes i større antal især på brak- og naturarealer. Læs mere om risiko og forebyggelse i denne artikel fra 2016.
Udgivet: 24/07-18

Tilskudsfodring på arealer med tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs og andet grøntfoder på de arealer, hvor du har tilsagn under ordningen "pleje af græs- og naturarealer", har du mulighed for at få dispensation fra nogle af reglerne.
Udgivet: 24/7-2018

Landmænd får lov at bruge plantedækket fra brakmarker til foder fra 20. juli

Brakarealet kan fortsat tælle med i de to grønne krav om hhv. afgrødevariation og som MFO, miljøfokusområde. De lempede regler træder i kraft 20. juli 2018.
Udgivet: 19/7-2018

Efterafgrøder - tørke - lovgivning

Behovet for efterafgrøder til at opsamle ikke udnyttet kvælstof er stort i år. Men en sikker etablering er afhængig af, at der kommer betydelige mængder nedbør. Og hvad gør man i forhold til lovgivningen?
Udgivet: 18/7-2018

Høj foderværdi af årets halm

Halm af en tørkeskadet afgrøde har højere fordøjelighed end normalt.
Udgivet: 17/7-2018

Høst og konservering af hestebønner

Du kan overveje at høste tørkeprægede hestebønner til helsæd, hvis du har behov for grovfoder. Du kan konservere hele frø med propionsyre, mens crimpning kræver lufttæt opbevaring.
Udgivet: 17/7-2018

Så efter- eller mellemafgrøder i år - pas på græsukrudt i vintersæden

Tidlig høst og desværre udsigt til en dårlig høst efterlader meget kvælstof i jorden. Derfor er efterafgrøder, mellemafgrøder eller tidlig såning af vintersæd særlig relevant, men pas på tidlig såning af vintersæd, hvor der er græsukrudt.
Udgivet: 17/7-2018

Muligheder for kvægbrugere i tørkesituationen

Tørken giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson. Få et overblik over, hvilke muligheder du som kvægbruger har i tørkesituationen.
Udgivet: 16/7-2018

Udnyttelse af frøgræsmarker til foder

Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?
Udgivet: 13/7-2018

Vurdér dit behov for ekstra grovfoder

Tørken går hårdt ud over grovfoderproduktionen. Derfor opfordrer vi til, at du vurderer dine lagre og behovet for at supplere foderforsyningen med helsæd eller andre foderafgrøder.
Udgivet: 11/7-2018

Rodbrand i hestebønner

Tørken kan have svækket planterne, så de er blevet modtagelige overfor svampeangreb. Umiddelbart er det ikke nødvendigt at tage specielle hensyn til sædskiftet fremadrettet, men der skal selvfølgelig være et ophold i sædskiftet af hensyn til sædskiftesygdommen hestebønnerodråd.
Udgivet: 4/7-2018

Tørke i majs

Tørken betyder, at majsen står ”standby” og venter på vand. Er planterne døde, skal de høstes og ensileres. Derefter kan der evt. etableres en grønafgrøde, hvis der er kommet nok regn til at sikre etableringen.
Udgivet: 3/7-2018

Sidst bekræftet: 13-07-2018 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Kontakt

Afdelingschef

Jens Elbæk

PlanteInnovation


Sektordirektør, Planter

Troels Toft

Sektordirektør, Planter


Forfatter

PlanteInnovation