Oprettet: 04-09-2015

Faktaark - sikkert arbejde i højden

Faktaark om kornsiloer, ensilagesiloer, silo- og blandeanlæg samt tage og lofter giver specifikke anvisninger på, hvordan man tilrettelægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Krav til taghældning - A3
Krav til taghældning - A4

Faktaark:

Fritstående og gastætte siloer
Fritstående siloer og gastætte siloer er beholdere til opbevaring af korn og andre foderstoffer. Det kan være farligt at arbejde i og på siloer, da der er risiko for at falde ned.
Åbn pdf-filen - Fritstående og gastætte siloer

Indendørs silo og blandeanlæg
Indendørs silo- og blandeanlæg omfatter anlæg, der opbevarer og
bearbejder foder.
Åbn pdf-filen - Indendørssilo og blandeanlæg 

Lofter
Arbejde på lofter udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er
det vigtigt at forebygge og forhindre nedstyrtningsfarer fra lofter.
Åbn pdf-filen - Lofter

Plansiloer
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, da der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt. Det er derfor lovpligtigt at etablere sikkerhedsforanstaltninger, så personer ikke kan falde ned.
Åbn pdf-filen plansiloer

Tage
Arbejde på tage udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er det vigtigt at udarbejde en risikovurdering og forebygge arbejdsulykker ved at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Åbn pdf-filen - Tage

Faktaarkene er udarbejdet for Branchevejledning BAR.

Sidst bekræftet: 04-09-2015 Oprettet: 04-09-2015 Revideret: 04-09-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøkonsulent

Christina Edstrand

Miljø & Land


Af samme forfatter

Wordskabelon til udfærdigelse af APV Handlingsplan
Gem filen ned på din PC og åbn i word
17.01.20
Risikovurdering
03.05.19
Fokusark
STOP OP!
03.05.19
Tjek bedriften for eksplosionsfare
På landbrugsbedrifter kan der være områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare. Ejeren har pligt til at vurdere, om det...
23.02.18