Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-06-2016

FarmTest 

Oprettet: 01-01-2002
Revideret: 18-11-2014

FarmTest Svin


Indhold

punkttegn Afsluttede undersøgelser
punkttegn Igangværende undersøgelser
punkttegn Planlagte undersøgelserAfsluttede undersøgelser

Rengøring af svinestalde med vaskerobotter
Svin nr. 9
Rengøringssystemer til svinestalde
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest indeholder en undersøgelse af vaskerobotter kontra manuel vask. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de to robotter som markedsføres på det danske marked: Ramstad Robotics og Skiold.
Standardiseret dataudveksling i svinestalden - FarmTest svin nr. 10
Svin nr. 10
Standardiseret dataudveksling i svinestalden
- Afsluttet FarmTest

I ca. 2 år er der arbejdet på en udvidelse af gældende ISO standard 11788 for udveksling af data i svinestalden. For at påvise standardens fremtidige muligheder besluttede fire virksomheder at afprøve standarden samt udvidelsen under praktiske forhold.
Trådløst netværk i svinestalde - FarmTest svin nr. 7
Svin nr. 7
Trådløst netværk i svinestalde
- Afsluttet FarmTest

Formålet med denne FarmTest har været at afprøve forskellige Access Points i svinestalde med henblik på at dokumentere, hvorvidt fysiske forhold som for eksempel inventar, elektronisk støj og levende dyr forhindrer opnåelse af tilstrækkelig dækning.
Driftschefen
Bygninger
nr. 17
(Tidligere Svin nr. 2)
"Driftschefen" et program til drift og vedligehold
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest indeholder en afprøvning af pc-programmet "Driftschefen" til brug ved styring af drift og vedligeholdelse af bygninger og maskiner i landbruget.

Den afsluttede FarmTest svin nr. 2 er udgivet under kategorien 'Bygninger' som nr. 17.

Hjemmeblanding af foder til svin - FarmTest nr. 4
Svin nr. 4
Hjemmeblanding af foder til svin
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af male- og blandeanlæg hos 18 brugere. Erfaringerne kan bruges til at belyse fordele og ulemper ved forskellige tekniske løsninger.

Bygninger nr. 2
Lugt fra stalde med mekanisk eller naturlig ventilation
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af lugtudbredelsen omkring ejendomme med forskellige ventilationsprincipper.
FarmWatch
Svin nr. 1
Praktiske erfaringer med FarmWatch®
- Afsluttet FarmTest

FarmWatch giver en bedre driftsledelse, reducerer medicinforbruget og fungerer stabilt. Det er hovedkonklusionerne i en rapport baseret på interviews med ti brugere. De har brugt det pc-baserede alarmsystem i mindst et år. Ingen af de ti fortryder investeringen.

Igangværende undersøgelser
Der er ingen undersøgelser i gang i øjeblikket.

 

Sidst bekræftet: 18-11-2014 Oprettet: 01-01-2002 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Svin
Per Tybirk

Af samme forfatter

Får afgrøderne for lidt kobber, når fodernormer til smågrise ændres?
EU Kommissionen har besluttet at ændre reglerne for tilsætning af kobber til smågrisefoder, og det vil reducere mængden af ...
28.06.19
Handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer
Vår- og engbrandbæger er uønsket i foder til dyr. Det er derfor af stor betydning, at udbredelsen af dem igen bringes ned p...
22.05.15
Areal og foldstørrelse til svin på friland
I denne artikel kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealk...
18.07.14
Regneark for svin på friland
Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland
18.07.14