Kvæg

Fødevarekædeoplysninger - Sådan gør du

Fødevarekædeoplysninger skal indberettes, hver gang man sender dyr til slagtning.

For at kunne få sine dyr slagtet er det nødvendigt, at indberette fødevarekædeoplysninger, hver gang man sender sine dyr til slagtning. Indberetningen kan foretages elektronisk.

Her kommer en kvik-guide til, hvordan du nemmest får erklæret dine fødevarekædeoplysninger:

1: Indberetning via www.landmand.dk

Når man er logget ind på landmand.dk, ligger der en boks ”Fødevarekæde”, som man klikker på. Boksen ligger i venstre margin, hvor man også finder Webdyr, Øremærker, Landbrugsinfo osv. Selvom det fortsat er den gamle ordning, der gælder, kan du allerede nu logge dig ind og ”øve” dig i at indberette via landmand.dk.

2: Ved nogle slagterier vil det være muligt at foretage indberetningen, samtidigt med, at man tilmelder sine slagtedyr.  

3: Indberetning via www.landbrugsindberetning.dk

Du logger på ved at bruge sidste års adgangskode. Har du glemt den, kan du, hvis du sidste år angav din e-mail eller mobilnr. få den tilsendt på mail eller SMS efter bestilling på startsiden www.landbrugsindberetning.dk

Du kan også logge på med digital signatur via VirkLogin på startsiden www.landbrugsindberetning.dk

4: Indberette via papirformular, som skal følge dyret til slagtestedet. Se formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvis man ikke indberetter

Hver gang man har tilmeldt dyr til slagtning, kontrollerer slagteriet om fødevarekædeoplysningerne er indberettet, og at de er i orden. Dyrene vil ikke kunne slagtes, før denne kontrol er sket. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke er i orden, vil dyrene blive afvist og årsagen nærmere undersøgt. Derfor er det i landmandens egen interesse at sikre sig korrekt indberetning hver gang.

Emneord

Vil du vide mere?