Køer kan nøjes med 25% tørstof fra grovfoder

EKM-ydelsen påvirkes ikke af at gå ned på 25 pct. tørstof fra grovfoder, viser ’tørke-forsøg’ fra Foulum.

Af Christian Børsting og Anne Louise Hellwing, AU Niels Bastian Kristensen og Betina Røjen, SEGES

Under den langstrakte tørke i sommer besluttede Aarhus Universitet, SEGES og DLG i fællesskab at gennemføre et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) for at belyse udfordringer ved fodring af malkekøer med mindre – eller helt uden – grovfoder.

Der blev testet to såkaldte nul-grovfoder-blandinger med to forskellige råvaremix samt halm og vand. NonGM-råvaremix baseret på byg, kornbærme, rapskager, roepiller, melasse, fedt, mineraler samt ludkorn og GM-råvaremix baseret på majs, sojaskrå, sojaskaller, solsikkeskrå, melasse, fedt og mineraler. Der blev fremstillet to nul-grovfoder-blandinger med 90 pct. af tørstof fra de nævnte råvaremix og 10 pct. af tørstof fra halm samt ca. 25 liter vand pr. ration, så tørstofindholdet var ca. 40 pct. Begge typer af råvaremix blev desuden fodret til to andre forsøgshold som en 50:50 blanding af standardblandingen og en nul-grovfoder blanding, så der i disse blandinger var 25 pct. af tørstof fra grovfoder.

Køerne havde god ædelyst til GM-blandingen uden grovfoder gennem hele forsøget, så der efter tilvænning var tendens til højere tørstofoptag. Ved nonGM uden grovfoder faldt foderoptagelsen, da køerne efter en uges tilvænning udelukkende skulle æde denne blanding. Efter fire ugers tilvænning var der dog ingen forskel i foderoptagelsen. Ved nonGM faldt optagelsen af AMS-kraftfoder både ved 25 og 0 pct. grovfoder, hvilket kunne tyde på, at det højere indhold af kraftfoder i foderblandingen mindsker deres lyst til at hente kraftfoder i AMS’en.

Fedtprocenten falder

Der var ikke signifikant effekt af hverken grovfoder-andelen eller typen af kraftfoder på ydelsen målt som kg mælk. Proteinprocent var heller ikke påvirket. Fedtprocent var derimod kraftigt påvirket af både grovfoderandel og kraftfodertype. Ved brug af GM-kraftfoder til holstein faldt fedtprocenten med 1,0 procentenhed, når grovfoder blev reduceret fra 50 til 0 pct. Ved fodring med nonGM faldt fedtprocenten med 1,2 procentenheder ved reduktion af grovfoder fra 50 til 0 pct. af tørstof for holstein, mens faldet kun var 0,5 procentenheder for jersey. Ved reduktion til 25 pct. grovfoder faldt fedtprocenten med ca. 0,4 procentenheder for begge kraftfodertyper for holstein, mens faldet for nonGM kun var 0,1 procentenhed for jersey.

På grund af den lave fedtproducent ved nul-grovfoder til holstein, var EKM-ydelsen signifikant lavere end ved 25 og 50 pct. af tørstof fra grovfoder for både GM og nonGM, hvorimod der ikke var forskel i EKM-ydelsen imellem 25 og 50 pct. af tørstof fra grovfoder. For jersey var EKM-ydelsen ikke påvirket af andelen af grovfoder.

Der var altså udfordringer ved nul-grovfoder mht. fedtprocent og EKM-ydelsen, men ved 25 pct. af tørstof fra ensilage var EKM på normalt niveau ved begge råvaremix. Det er vigtigt at bemærke, at nul-grovfoder med nonGM-mixet gav en lang tilvænningsperiode for nogle køer, og at de viste resultater for holstein stammer fra køer, der var mindst fire uger fra kælvning. Forsøget kørte fra midten af august til slutningen af oktober. Der vil snarest blive offentliggjort resultater på, hvordan reduceret grovfoder påvirker økonomien afhængig af foderprisen.

Tabel 1. Mælkeproduktion efter fire ugers tilvænning til foderblandinger med forskellige andele af grovfoder og to forskellige sammensætninger af råvaremix i foderblandingen.

Grovfoder
(pct. af TS i den totale ration)
50 25 0 50 25 0 50 25 0
Råvaremix i
foderblanding
  GM GM   Non-GM Non-GM   Non-GM Non-GM
Race Holstein Holstein Holstein Holstein Holstein Holstein Jersey Jersey Jersey
Fedt pct. 4,27 3,89 3,27 3,99 3,55 2,79 6,38 6,27 5,85
Kg EKM 35,8 34,4 31,8 36,5 34,7 29,7 32,0 32,1 30,2

Læs mere i artiklen Alternativ fodring af malkekøer med halm og kraftfoder

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2018