Fjerkræ, Økologi

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle i økologiske høneflokke

Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle, der hjælper fjerkræproducenter med at finde årsagen til fjerpilning i hønseflokken.

Danske fjerkræproducenter er blevet gode til at fodre og passe dyrene på en måde, så problemet ”fjerpilning” er blevet mindre sammenlignet med tidligere. Imidlertid synes fjerkræbranchen v. Danske Æg og ikke mindst Økologisk Landsforening stadig ikke, at det er godt nok. Især i økologiske høneflokke er fjerpilning helt uacceptabel. Fjerpilning skal elimineres - eller reduceres til et minimum. Derfor har Danske Æg og Økologisk Landsforening skaffet midler fra Fjerkræafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejdelse af en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”.

Billede 1. Meget pillet høne.

Billede 2. Fuldfjeret høne.

Sådan bruger du Fjerpilningsnøglen

Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle, så du som fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i din flok. Du finder også konkret vejledning til hvad du kan eller skal gøre for at stoppe – eller minimere fjerpilningen.

Nøglen er inddelt i 6 fokusområder:

Dyrene

  • Foder og fodring
  • Stalden
  • Udearealet
  • Management
  • Sygdom og sundhed

Hvert fokusområde indledes med en oversigt over ”symptomer” på, at noget indenfor fokusområdet er galt. Her kan producenten hurtigt spore sig frem til, om han/hun har et eller flere af de anførte symptomer i sin flok. Hvis ingen af symptomerne ses i flokken, går man videre til næste fokusområde. Her er der igen en oversigt over symptomer, som hurtigt kan gennemgås. Når man har fundet et symptom, som flokken faktisk udviser, bladrer man videre til den side, der mere grundigt beskriver det identificerede symptom.

Nøglen fokuserer primært på økologisk ægproduktion, men alle ægproducenter kan have glæde af den.

Projektinfomation

Projektet er udført af SEGES, Fjerkræ i samarbejde med forsker Jørgen B. Kjær. Projekt har fokus på alle tiltag, som kan tages i anvendelse i den praktiske produktion med henblik på at undgå fjerpilning.

Indledningsvist er alle forskningsmæssige resultater vedr. fjerpilning blevet samlet i en videnskabelig rapport. Viden fra den videnskabelige rapport er sammen med praktiske erfaringer indarbejdet i en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”, målrettet ægproducenter.