Kvæg

Kvægs Priser i 2021

SEGES har fastlagt nedenstående priser for 2021. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Se RYK’s prisliste
LINK: https://www.ryk-fonden.dk/prisliste

Se prisliste "Analyser ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium"
LINK: Priser_analysearbejde_Kvagbrugets_ForsogsLaboratorium_2021

Ydelseskontrollen

SEGES opkræver 38,90 kr. pr. årsko/årsged i Kvægdatabase bidrag for dyr som er med i ydelses-kontrol. Opkrævningen foretages månedsvis af RYK, der selv opkræver 34,00 kr. pr. årsko + leje af udstyr + betaling for analyser af mælkeprøver. Desuden opkræver RYK et årligt grundbeløb på 3.200 kr. pr. besætning.

Mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrollen

Mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrol, der anvender DMS Dyreregistrering, opkræves 325 kr. pr. bedrift samt 30,50 kr. pr. årsko i Kvægdatabase bidrag. Opkrævningen foretages månedsvis.

Fåre- og gederegistrering

  Får  Geder 
Grundbeløb pr. besætning, kr.   274,00  274,00
 Moderdyr, kr./stk. (max 100 dyr)
 20,90  20,90
 Øvrige dyr, kr./stk.  7,00  7,00

Kødkvægsregistrering

SEGES opkræver 325 kr. pr. besætning samt 28,50 kr. pr. årsko. Der opkræves kvartalsvis.

Øremærker

Se "Mærker og priser på øremærker"
LINK: https://www.oeremaerker.dk/

DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering indeholder værktøjer til styring og optimering på kvægbedriften.
Alle funktioner er samlet i ét abonnement og indeholder bl.a. daglig registrering, fleksible udskrifter og arbejdslister, Kritiske målepunkter (KMP), Nøgletalstjek, Foderplan, Prognose m.m.

Priser, landmænd

Købspris 2.000 kr.
Fast årligt beløb pr. ejer 1.928 kr.
Årligt beløb pr. årsdyr 4,42 kr.

Dyrlæger, private rådgivere og grovvarevirksomheder

Købspris pr. bruger 6.000 kr.
Abonnement 414 kr. pr. halvår pr. ejer af landbrugsbedrift

Abonnementet opkræves pr. praksis/virksomhed (dyrlæger, private rådgivere og grovvare-virksomheder), idet optælling foretages pr. ejer af landbrugsbedrift, hvor DMS Dyreregistrering er anvendt. Dyrlæger opkræves ikke for brug af følgende moduler i DMS Dyreregistrering: Dagligt overblik, Medicinregnskab, Bedriftsoverblik samt Besætningsdiagnose.

Til grovvarevirksomheder kan der stilles en licens til rådighed, såfremt de indberetter deres blandinger til NorFor. Licensen må ikke anvendes rådgivningsmæssigt.

Produktionsrådgivere og VikingDanmark

Produktionsrådgivere: 14.082 kr. pr. rådgiver
VikingDanmark: 4,36 kr. pr. 1. inseminering

Abonnementet dækker DMS Dyreregistrering inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015. Derudover er det også inkl. Bidrag til it-drift.

Udtræk til eksterne programmer

Hvis en kvægbruger foretager udtræk af data til eksterne landmandsprogrammer, som fx Lely, vil abonnementsprisen for DMS Dyreregistrering blive forøget med 1,06 kr. pr. dyr pr. eksternt system, der udtrækkes data til.

BoviSoft

BoviSoft giver mulighed for at lave registreringer på en touchskærm direkte i stalden. Køb af BoviSoft omfatter hardware og opsætning.
Købspris: 17.770 kr.
Abonnement pr. måned: 291 kr.
BoviSoft kræver samtidig abonnement på DMS Dyreregistrering.

Hvis BoviSoft hardware overdrages til anden bedrift, opkræves et administrationsgebyr på 1.000 kr. ved oprettelse af en ny bruger.

Webdyr

På www.webdyr.dk kan der indberettes lovpligtige oplysninger om kvæg, får og geder. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan der udskrives en dyreliste. Det er gratis at anvende Webdyr.

WebdyrPlus

I denne udvidede udgave, kan der indberettes løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt udskrives vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

For WebdyrPlus opkræves en oprettelsesafgift på 300 kr.

Abonnement kvæg:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,42 kr. pr. dyr ud over 50 dyr.

Abonnement får og geder:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,42 kr. pr. moderdyr ud over 50 moderdyr, dog maks. 150 moderdyr.

Ovenstående abonnementer dækker adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

Udskrifter – sendt pr. brev

Prisen på udskrifter er fastsat således, at papirprisen er indregnet i den øreafgift, der betales for udskrifter bestilt til forsendelse fra IBM.

SEGES Kvæg priser:

 • Staldtavler 87 øre pr. dyr
 • Fodertavler 87 øre pr. dyr
 • Stamtavler til malkekvæg 87 øre pr. dyr
 • Stamtavler til kødkvæg 12,70 kr. pr. dyr (aftalt pris)
 • Alle øvrige udskrifter 59 øre pr. dyr udtrukket som grundlag for udskriften

Vejledning vedrørende webservice

Det koster 10.000 kr. i opstartsgebyr for at koble sig på webservice interface til Kvægdatabasen. Heri er inkluderet en basal service på 5 timer. Support herudover faktureres efter timeforbrug med 1015 kr./påbegyndt time.

Kontorservice

Pris aftales i henhold til omfang.

Bestilte udskrifter hos SEGES

Dyrskueudtræk 1.433 kr.
Afkomsliste 472 kr.

Kundeservice

Følgende arbejdsopgaver faktureres p.t. med 84 kr. pr. påbegyndt 10 min. Der tages forbehold for revision af listen i takt med indhøstet erfaring vedrørende arbejdsopgaverne:

 1. Telefonisk henvendelse vedrørende manglende registrering
 2. Diverse vedrørende ydelseskontrol
 3. Vejledning til registrering af dyr
 4. Hjælp til OSR
 5. Tastning af vejedata/mærkedata mv.
 6. Tastning af løbedata/navne/farve mv.
 7. Ejerskifte i CHR
 8. Hjælp/hotline til tastning i landbrugsindberetning
 9. Indberetning af Fødevarekædeoplysninger
 10. Indberetning af græsningsarealer
 11. Indberettet/bestilt skema til landbrugsindberetning
 12. Oprettelse/ændring i CHR
 13. Rettelse af antal dyr i CHR
 14. Ændring af dyrlæge i CHR
 15. Ændring af forsendelsesadresse, kontakt CHR
 16. Tastning af sygdomskoder
 17. Vejledning vedrørende pas/dokumenter
 18. Hjælp til registrering
 19. Hjælp til udredning af afstamningsfejl (84 kr./dyr)

Stambogsføring

Registrering af importsæd, DNA-mikrosatelit,  708 kr.
Registrering af importsæd, SNP,  641 kr.
Registrering af importeret dyr,  641 kr.
Registrering af udenlandske embryoner (pr. nyt dyr#),  641 kr.
Registrering af stambogsnr, danske tyre,  641 kr.
Indlæsning af udenlandske SNP-filer,  227 kr.
Udskrivning af SNP til fil,  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), kødkvæg,  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), malkekvæg,  227 kr.*
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), sæd, 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), embryon,  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat) - efterbestilling,  450 kr.
Udskrivning af Id-kort, 50 kr.
6-leddet eksportstamtavle, pr. dyr der udtrækkes,  227 kr.
Annullering af eksportstamtavle,  50 kr.
Salgsmateriale med firkantet stempel,  50 kr.

* Hvis man selv indtaster bestilling af eksportstamtavler, opnås rabat på 20 kr. pr. stk.
# Prisen er pr. mor og/eller far der skal oprettes i kvægdatabasen.

Bedømmelse

Kåringskursus (alle racer),  3.000 kr.
Bedømmelse, 1. kalvs malkeko*/stk.,  36 kr.
Bedømmelse, 2. kalvs malkeko** og øvrige/stk.  36 kr.
Besøgsafgift, malkekvæg/besætning,  120 kr.
Besøgsafgift, kødkvæg/besætning, 700 kr.
Bedømmelse kødkvæg, besætning, pr. dyr.  82 kr.
Bedømmelse, kødkvæg, enkeltdyr/stk.  450 kr.
Bedømmelse døtre, tilmeldte tyre  225 kr.

*Kvf. døtregruppe og højindeksdyr betales af VikingDanmark
** Højindeksdyr betales af VikingDanmark

Beregning af avlsværdital

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (fødte kalve),  9,0 kr/dyr

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (forbrugte sæddoser),  2,7 kr/sæddose

Maedi-Visna vedrørende får og geder

Pr. ekspedition,  230 kr.
Importsager,  1.400 kr.
Inddragelse af ankeudvalg,  735 kr.

Priser for lovpligtig registrering i 2021

Kvægbrugernes betaling for enkeltdyrsregistrering forventes at blive 14,55 kr pr. årsdyr som maksimumbeløb. I fåre- og gedebesætninger betales 352,04 kr. pr. besætning/år. I svinebesætninger betales der tilsvarende 240,48 kr. pr. besætning, og for hver flytning af svin betales et gebyr på 3,41 kr.

Til dækning af udgifter vedrørende dyrevelfærdskontrol opkræves 647,00 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med mellem 10 og 40 dyr (for fjerkræ op til 2.000 dyr) og 1.789,00 kr. pr. besætningsejer, der ejer en eller flere besætninger med over 40 dyr (fjerkræ over 2.000 dyr). Beløbet opkræves i 2020.

Porto

Det koster 50 kr. i fakturagebyr at modtage en faktura på papir fra SEGES. Hvis du er tilmeldt elektronisk faktura, opkræves der ikke noget fakturagebyr.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vil du vide mere?