Økonomi og ledelse

Hvad er trumfkortene og hvordan bruges de

For at hjælpe dig til at få succes med din rådgivning har vi udviklet otte rådgivningskort. De kan give dig overblik og gøre det nemt for dig at vælge det eller de kort, der passer i den enkelte situation. Rådgivningskortene kan du også bruge til at træne dine kompetencer en efter en, indtil du til sidst mestrer hele spillet.

I projektet ”Løft bundlinjen – effekt og proces” har vi spurgt ledere, projektledere, rådgivere og landmænd om hvad der skaber effekt i rådgivningen. De svarer alle det samme. Der er nogle trumfkort, man bør spille ud, hvis man vil opnå en succesfuld projektledelse.

Rådgivere og projektledere udøver hver eneste dag best practice inden for et eller flere af de nedenfor nævnte otte områder. Hos disse rådgivere og projektledere oplever slutbrugeren – oftest landmanden - at rådgivningen skaber fremdrift og effekt.

Læs mere om de 8 trumfkort til rådgivningen 

 • Kontraktkortet
  Indgå aftaler og lav en kontrakt, som forebygger uklarheder om rollefordeling og målretter samarbejdet. Få med andre ord lavet en forventningsafstemning.
  Se Trumfkort for kontrakt

 • Effektkortet
  Brug effektkortet for at skabe en strategi for bedriften, som er understøttet af konkrete målsætninger og handlinger. Husk at tænke mål for effekten ind i rådgivningen fra starten
  Se trumfkort for effekt 

 • Gamemasterkortet
  Tag rollen som ”gamemaster” på dig. Sæt rammerne for rådgivningen og hjælp landmanden med at gennemføre forløbet ved at guide, inspirere og holde fokus.
  Vær en god mødeleder, der styrer mødet effektivt og fokuserer på målet
  Se trumfkort for gamemaster

 • Lyttekortet
  Engagér dig ærligt og aktivt i det, som landmanden siger, for at inspirere ham til at fortsætte, åbne op og fortælle mere.
  Se trumfkort for lytte

 • Spørgsmålskortet
  Styr samtalen og fasthold det rette fokus med gode spørgsmål, som hjælper landmanden til at overveje mulige løsninger. Stil de rigtige spørgsmål og skab refleksion og ejerskab hos din kunde.
  Se trumfkort for spørgsmål
   
 • Handlingskortet 
  Opstil en handlingsplan for, hvordan og hvornår et initiativ skal gennemføres – og ikke mindst hvem der skal gennemføre det. Tiltagene skal være realistiske og konkret målbare, og effekten skal også kunne måles. Udarbejd en overskuelig og realistisk plan med målbare mål og aftale om opfølgning.
  Se trumfkort for handling
   
 • Opfølgningskortet
  Følg løbende op – ikke kun til beslutninger om konkrete tiltag er taget, men indtil forandringerne er succesfuldt afsluttet, og resultaterne er i hus. 
  Se trumfkort for opfølgning
   
 • Joker 
  Spilles, hvis det vil have en særlig god effekt i din situation netop nu.
  Se trumfkort for joker

Emneord

Vil du vide mere?