Kvæg

Sådan indsamler du prøver til genomisk test af kvæg

Når du skal udtage vævsprøver af malke- og kødkvæg til genomisk test kan du gøre det på 2 måder. Enten ved at bruge en TSU tang eller med DNA øremærker.

Når du indsender vævsprøverne, skal du huske at bestille genomisk test i DMS.

Find vejledning til bestilling af genomisk test

Udtag vævsprøver til genomisk test med DNA øremærker

For at hjælpe med at vælge det rigtige øremærke, har SEGES afprøvet alle tilgængelige mærker på markedet. Afprøvningen af DNA øremærker fra Allflex og Trutest er afsluttet, mens Tracecompany ikke er færdigafprøvet.

Efter endt afprøvning, er der udarbejdet en rapport, med en samlet vurdering af DNA øremærket, baseret på vurderinger fra de deltagende landmænd. Det giver det bedste grundlag, for at vælge, hvilken type DNA øremærke man ønsker at bruge. DNA øremærkerne bestilles på samme måde som de almindelige øremærker.

Test af DNA øremærker

 • I alt har 40 besætninger deltaget og meldt tilbage med høj tilfredshed, og ALLFLEX DNA øremærket kan nu bestilles og bruges af alle. Størstedelen af de deltagende besætninger vælger at fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektets afslutning.

  Der har deltaget besætninger med RDM, Jersey og Holstein.

  Procedure for brug af Allflex;

  Isætning med tænger:

  Allflex DNA øremærket sættes i højreøre med DNA tangen, herefter isættes det elektroniske øremærket i venstre øre med den almindelige Allflex tang.

  Opbevaring:

  Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang ved isætning af mærket i kalvens øre.

  Herefter opbevares de i medsendte kasser med foretrukne numre på frys.

  Forsendelse:

  Kassen er fortrykt med adresse, og efter påsætning af porto (betalt af landmand) kan kasserne postes på normal vis efterhånden som de fyldes.

  Fra kalveboks til Genoskan A/S

  • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
  • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad.
  • Holdbarheden er på niveau med andre kendte mærker.
  • Der er ikke observeret flere erstatningsmærker.
  • Opbevaring foregår på køl i medsendt kasse med fortrykte numre.
  • Kasserne er nu i ny version og sendes uden konvolut:

  - Fortrykt med adresse til Genoskan A/S, og kan komme i almindelige postkasser.

  - Lavet og kontrolvejet således at fyldt med det beregnede antal prøver, skal der frankeres med porto svarende til et brev på 100 g. Landmanden betaler selv porto.

  - I perioder med få kælvninger kan prøver sendes i boblekuvert for at sikre ”omsætning”.

  Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

  • Kvaliteten af DNA fra øremærkerne er på niveau med andre mærker.
  • Der er mindre udfordringer med at prøven ikke er i røret ved modtagelse på GenoSkan A/S.
  • Selve håndteringen er stadig tidskrævende på laboratorium og videreudvikling er nødvendig.

  Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

  Fordele

  • Væv udtages nemt og arbejdseffektivt i samme arbejdsgang som isætning af øremærke
  • God systematik, så alle dyr bliver testet
  • Forkortet tidsperiode mellem ud-tagning af væv og GEBV på dyr

  Ulemper

  • DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke
  • Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre)
  • Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne
  • Væv skal lagres i fryser før afsendelse

  Konklusion

  Samlet set virker DNA øremærket fra Allflex ude hos landmanden.

  Der skal dog bruges 2 forskellige tænger. Ikke optimalt, men virker i praksis.

  Opbevaring og forsendelse i nye kasser fungerer.

  Genoskan A/S modtager brugbart væv og call-raten er god.

  Håndtering af prøverne er tidskrævende.

  Prisen for analysen er afgørende for fremtidig brug.

  Læs mere om Allflex

 • 15 besætninger har deltaget og meldt tilbage med høj tilfredshed, TruTest DNA øremærket kan bestilles og bruges af alle.

  En del af de deltagende besætninger har valgt at fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektets afslutning, de der ikke foresætter, gør det af økonomiske eller praktiske årsager.

  Der har deltaget besætninger med RDM, Jersey og Holstein køer.

  Procedure for brug af TruTest

  Isætning:

  Den samme tang som til almindelige øremærker anvendes også til DNA øremærkerne. DNA øremærket sættes i højre øre, og det almindelige øremærke sættes i venstre øre.

  Opbevaring:

  Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang ved isætning af mærket i kalvens øre.

  Herefter opbevares prøverne i de medsendte prøvebeholdere på køl/frys.

  Forsendelse:

  Prøvebeholderen lægges i en boblekuvert.

  Prøverne sendes til Genoskan i prøvebeholderen.

  Fra kalveboks til Genoskan A/S:

  • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
  • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad efter isætning.
  • Holdbarheden er på niveau med andre kendte mærker. Der er ikke observeret flere erstatningsmærker.
  • Opbevaring foregår på køl/frys i medsendte prøvebeholder.
  • Når 10 prøver (eller mindre) er samlet sendes prøvebeholder i en boblekuvert til Genoskan.

  Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

  • Kvaliteten af DNA fra øremærkerne er på niveau med andre mærker.
  • Selve håndteringen er stadig tidskrævende på laboratorium og videreudvikling er nødvendig.

  Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

  Fordele

  • Væv udtages nemt og arbejdseffektivt i samme arbejdsgang som isætning af øremærke
  • God systematik, så alle dyr bliver testet
  • Forkortet tidsperiode mellem udtagning af væv og GEBV på dyr

  Ulemper

  • DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke
  • Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre)
  • Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne
  • Væv skal lagres i fryser før afsendelse

  Konklusion

  Samlet set virker DNA øremærket fra TruTest ude hos landmanden.

  Den samme øremærketang kan bruges til både almindelig og DNA øremærker.

  Opbevaring og forsendelse i prøvebeholderen fungerer.

  Genoskan A/S modtager brugbart væv og call-raten er god.

  Håndtering af prøverne er tidskrævende.

  Prisen for analysen er afgørende for fremtidig brug.

  Læs mere om TruTest

 • I alt deltog 16 besætninger i afprøvning. Den første afprøvning blev ikke færdiggjort, da der var problemer med det udleverede udstyr. Fejlene blev udbedret og anden omgang blev igangsat. I anden afprøvningsrunde, deltog 24 besætninger (hvor af 7 også deltog i første omgang). De deltagende landmænd i anden afprøvning, har meldt tilbage med blandede resultater. Besætninger med både RDM, Jersey og Holstein køer har deltaget.

  Procedure for brug af Tracecompany

  Isætning:

  Den samme tang som til almindelig øremærker, anvendes også til DNA øremærkerne. DNA øremærket sættes i højre øre, og det almindelige øremærke sættes i venstre øre.

  Opbevaring:

  Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang, ved isætning af mærket i kalvens øre.

  Prøverne kan opbevares ved køl/frys eller ved stuetemperatur.

  Forsendelse:

  Vævsprøverne sendes til Genoskan i kuverten.

  Resultat:

  Prøven modtages og analyseres på Genoskan.

  Fra kalveboks til Genoskan A/S:

  • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
  • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad efter isætning.
  • Generelt har holdbarheden været på højde med andre kendte øremærker, men det er svært at drage nogle endelige konklusioner.
  • Der er i nogle besætninger observeret flere erstatningsmærker.
  • Opbevaring foregår i medsendte kuverter.
  • Når 10 prøver er samlet, sendes kuverten til Genoskan.

  Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

  • Arbejdsgangen hos Genoskan er ikke færdig afprøvet, da der har været problemer med den udleverede maskine.
  • Der har været en større frekvens af vævsprøver, der skulle tages om, da vævet ikke var brugbart.

  Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke, i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

  Fordele

  • Væv udtages nemt og arbejdseffektivt, i samme arbejdsgang som isætning af øremærke
  • God systematik, så alle dyr bliver testet
  • Forkortet tidsperiode mellem udtagning af væv og GEBV på dyr
  • Væv skal ikke opbevares på frost

  Ulemper

  • DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke.
  • Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre).
  • Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne

  En del af landmændene har oplevet udfordringer omkring vævsudtagning. Flere har nævnt at åbningen ikke er stor nok i tangen, og det er derfor nemt at skyde øremærket skævt i, hvis kalven er urolig. Der er dog også en del landmænd, der slet ikke har oplevet nogle udfordringer.

  Konklusion

  Samlet set virker DNA øremærke fra Tracecompany godt i nogle besætninger, men ikke i alle. Nogle oplever en del vanskeligheder ved vævsudtagningen.

  Den samme øremærketang kan bruges til både almindelig og DNA øremærker

  Opbevaring og forsendelse fungerer godt.

Udtagning af vævsprøver til genomisk test med TSU tang

Hvis man kun ønsker at teste enkelte dyr i besætningen, eller ikke ønsker at have øremærker med to nummer serier, kan man udtage vævsprøve med TSU tang. TSU tangen kan bruges til at udtage vævsprøver af alle typer dyr uanset alder. TSU-rør til vævsprøver og tang bestilles hos VikingDanmark på tlf. 8728 2000.

Vil du vide mere?