Økologi, Planter

Nyt dyrkningssystem med rækkedyrkning og efterafgrøder

Dyrkning af afgrøder på øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste rad-rensning af kornet.

Tilstrækkelige kvælstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse er de største udfordringer for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.  Dette system er et godt bud på at løse disse udfordringer.

Systemet er sammensat af tre elementer:

  1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
  2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i mellem rækkerne ved sidste radrensning
  3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes.

I faktaarkene kan du bl.a. læse om hvordan:

  • øget rækkeafstand på 25 cm med radrensning forbedrer ukrudtsbekæmpelsen uden at reducere udbyttet.
  • øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste radrensning.
  • øget rækkeafstand i hovedafgrøden og tidlig undersåning kan forbedre efterafgrødens vækst, give en bedre kvælstof-eftervirkning og stabilisere udbytterne over tid.
  • radrensning om efteråret mellem rækker af efterafgrøder giver mulighed for at bekæmpe rodukrudt samtidig med, at efterafgrøden gror videre.

Faktaark

Beskrivelse af det nye dyrkningssystem kan findes her